XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z zaplanowanym na 11-12 września 2015r. XXIV Zjazdem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (formularz rejestracyjny), pragniemy Państwa poinformować, iż III Krajowa Konferencja Arachnologiczna, planowana pierwotnie w tym samym terminie, odbędzie się tydzień później, w dn. 18-20 września 2015r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Terenowej Stacji Przyrodniczej UŁ w Spale. Terminy nadsyłania zgłoszeń i tytułów wystąpień pozostają bez zmian. 


Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w obu spotkaniach!

Pozdrawiamy serdecznie,
Maciej Bartos & Marzena Stańska


XXIV Zjazd PTZool KOMUNIKAT 1 Strona 1

 

Rewizja rodzaju Diea z Australii

Ostatnio ukazała się monografia rozwijająca badania taksonomiczne nad pająkami krabokształtnymi (Thomisidae) Australii. Autorem tego opracowania jest dr Paweł Szymkowiak, który od kilkunastu lat prowadzi intensywne badania nad pająkami z rodzaju Diaea tego regionu. W pracy wyróżniono nowe taksony oraz dokonano analizy pozycji taksonomicznej wszystkich znanych gatunków z tego rodzaju. Opracowanie zawiera również wiele danych dotyczących rozmieszczenia tych pająków w Australii oraz stanowi pierwszą próbę określenia związków filogenetycznych z wykorzystaniem metod molekularnych. Zapewne będzie to pomocna praca dla osób chcących poznać i zidentyfikować pająki krabokształtne Australii.

Informacje o Autorze na stronie: http://www.arachnologia.edu.pl/arachnolodzy/31-pawel-szymkowiak.html

 

II Krajowa Konferencja Arachnologiczna

W dniach 19 – 20 września 2014 r. odbyła się II Krajowa Konferencja Arachnologiczna organizowana przez Sekcję Arachnologiczną Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz zespół arachnologiczny pracowników Katedry Zoologii Instytutu Biologii UPH w Siedlcach. W konferencji wzięły udział 32 osoby reprezentujące 10 ośrodków naukowych i instytucji. Poranną sesję rozpoczęły dwa wykłady plenarne, które wygłosili Prof. dr hab. Dariusz Iwan (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) oraz Prof. dr hab. Michał Grabowski (Uniwersytet Łódzki). Tematyka Konferencji była bardzo szeroka i obejmowała zagadnienia dotyczące biologii, taksonomii, fizjologii, ekotoksykologii, faunistyki i ekologii pająków.

W trakcie Konferencji Prof. dr hab. Marek Żabka zaprezentował sylwetkę oraz dorobek naukowy Prof. dr hab. Wojciecha Staręgi, wybitnej postaci polskiej arachnologii, z okazji 75 rocznicy urodzin. Panu Profesorowi serdecznie dziękujemy za przybycie na Konferencję i składamy jeszcze raz najlepsze życzenia urodzinowe!

 

10

 

W drugim dniu konferencji przy współpracy Nadleśnictwa Łuków reprezentowanego przez Pana Zbigniewa Gawrońskiego, odbyła się wycieczka do Rezerwatu przyrody „Jata”,  jednego z najstarszych obszarów chronionych w Polsce. Funkcję przewodnika znakomicie spełnił Pan Michał Świder, a wycieczkę zakończyło spotkanie przy ognisku.

Jak zawsze podczas spotkań arachnologicznych, panowała znakomita atmosfera sprzyjająca rozważaniom i dyskusjom naukowym.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w II Krajowej Konferencji Arachnologicznej, a władzom UPH, Nadleśnictwu Łuków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie jesteśmy wdzięczni za pomoc i współpracę.

Osobiście dziękuję również wszystkim współpracownikom zaangażowanym w przygotowanie Konferencji: Prof. dr hab. Markowi Żabce, dr Barbarze Patolecie, dr Izabeli Hajdamowicz, dr Joannie Gardzińskiej, Pani Małgorzacie Kozłowskiej, mgr Annie Król, mgr Łukaszowi Nicewiczowi, mgr Łukaszowi Trębickiemu, mgr Grzegorzowi Krawczykowi, mgr Martynie Pasik.

Marzena Stańska

Przewodnicząca Sekcji Arachnologicznej PTZool

 

 

 

13

 

 

zdjęcia z konferencji

 


 

W trakcie spotkania członków Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego mieliśmy okazję podziękować obecnej przewodniczącej sekcji dr Marzenie Stańskiej za 10 lat przewodniczenia, w trakcie których zajmowała się organizowaniem spotkań arachnologicznych oraz codzienną wymianą informacji pomiędzy członkami sekcji, oraz innymi organizacjami.

Z okazji tej okrągłej rocznicy życzymy pani Przewodniczącej

dalszych sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

 

12

 

program

II Krajowa Konferencja Arachnologiczna:

 

1. miejsce obrad: mapa (Google), widok od ul. Prusa

2. akademik DS 4: widok (Google) od ul. ks. Jerzego Popiełuszki

3. akademik - miejsce obrad: wyznaczona trasa mapa (Google)

 

pobierz program w formacie pdf

 

 

II Krajowa Konferencja Arachnologiczna

Siedlce 19–20 września 2014

Program

Piątek 19.09.2014

  9.00 – 10.00

Rejestracja gości

10.00 – 10.15

Rozpoczęcie konferencji

wykłady

10.15 – 11.00

Michał Grabowski: Pochodzenie fauny Europy.

11.00 – 11.45

Dariusz Iwan: Żyworodność owadów jako niezależna filogenetycznie strategia ewolucyjna.

prezentacje

11.45 – 12.00

Marek Żabka: Prezentacja dorobku naukowego prof. dr hab. Wojciecha  Staręgi
 w 75 rocznicę urodzin.

12.00 – 12.20

Przerwa kawowa

12.20 – 12.40

Wanda Wesołowska: Skakuny z podrodziny Euophryinae  regionu Afrotropikalnego.

12.40 – 13.00

Angelika Dawidowicz, Wanda Wesołowska: Skakuny Kenii z kolekcji A. Holma.

13.00 – 13.20

Łukasz Trębicki: Systematyka i zoogeografia rodzaju Cytaea Keyserling 1882 (Araneae: Salticidae) – wstępne rozpoznanie.

13.20 – 13.40  

Izabela Jędrzejowska: Struktura jajnika oraz przebieg oogenezy wybranych grup pajęczaków.

13.40 – 14.00

Marta Sawadro-Wieczorek: Neuroendokrynologia pająków.

14.00 –15.40

Przerwa obiadowa

15.40 – 16.00

Monika Stalmach: Genotoksyczny wpływ kadmu na hemocyty i komórki gruczołu jelita środkowego pająków Steatoda grossa (Theridiidae).

16.00 – 16.20

Agata Bednarek: Badania ekotoksykologiczne prowadzone na pająkach.

16.20 –16.40

Elżbieta Szulińska: Stężenie Cd i Cu w zależności od płci i różnych stadiów rozwojowych u pająków Xerolycosa nemoralis pochodzących z terenów o różnym stopniu zanieczyszczenia oraz narażonych na metale ciężkie zawarte w pokarmie w warunkach laboratoryjnych.

16.40 – 17.00

Maciej Bartos: Co dwie głowy to nie jedna, czyli o tym, jak zmylić drapieżnika i nie dać się zjeść.

17.00 – 17.20

Przerwa kawowa

17.20 – 17.40

Maria Oleszczuk: Pajęczaki zasiedlające składowiska kamieni w krajobrazie rolniczym Wielkopolski.

17.40 – 18.00

Łukasz Nicewicz, Marzena Stańska, Izabela Hajdamowicz: Czy naroślinna fauna pająków zbiorowisk ciepłolubnych jest wyjątkowa?

18.00 – 18.20

Zofia Król: Linyphiidae grądu i szuwaru mozgowo-turzycowego na terenie Równiny Wrocławskiej.

18.20 – 18.40

Konrad Wiśniewski: Różnorodność zgrupowań pająków na torfowiskach górskich w Karkonoszach i Górach Izerskich.

18.40 – 19.00

Wioletta Wawer: 160 rocznica urodzin prof. Władysława Kulczyńskiego.

Sobota 20.09.2014

9.00 – 17.00

Wycieczka do rezerwatu leśnego Jata, oraz piknik z ogniskiem.

 

 

Pajęczy świat

Ukazał się pierwszy w języku polskim specjalistyczny podręcznik o pająkach, autorstwa prof. Marka Żabki

 Pajaki-internet-front 

Marek Michał Żabka

Warszawa 2013

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

ISBN 83-88147-16-1

Oprawa miękka, 170 x 232 mm, stron 260,

w tym 48 kolorowych plansz

Cena: 49 zł + koszty przesyłki

 Zamówienia można składać na stronie wydawnictwa:
https://www.miiz.waw.pl/pl/wydawnictwa/spis-artykulow/36-wydawnictwa/535-pajeczy-swiat.html

 

 

 

1604376 796543300372145 1524092146 n      1560488 796544127038729 2119798159 n

Więcej artykułów…

  1. Aktualności