IV Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Katowice 2016

 

Ruszyły przygotowania do IV Krajowej Konferencji Arachnologicznej, która odbędzie się w Katowicach w dniach 09-11 września 2016 r. Gospodarzem konferencji jest w tym roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.Więcej szczegółów w zakładce Konferencje.

 

seminarium

Serdecznie zapraszamy na otwarte seminarium do Instytutu Biologii
w poniedziałek 30 listopada, o godz. 11:00 w sali 323,
wykład o przyrodzie Syberii wygłosi znakomity arachnolog prof. Yuri Marusik.

 

marusik

 

III Krajowa Konferencja Arachnologiczna

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Zarządu Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego pragniemy Państwa zaprosić na „III Krajową Konferencję Arachnologiczną”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2015. Gospodarzem konferencji jest w tym roku Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłady plenarne i popularyzatorskie w pierwszym dniu obrad odbędą się w gmachu B Wydziału BiOŚ UŁ, przy ul. Banacha 1/3 w Łodzi, natomiast na dwa kolejne dni, w których zaplanowaliśmy wykłady specjalistyczne oraz warsztaty arachnologiczne przeniesiemy się do Terenowej Stacji Przyrodniczej UŁ w Spale.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji,

 

Marzena Stańska i Maciej Bartos

 

Więcej informacji w zakładce III Krajowa Konferencja Arachnologiczna

Konferencja Arthropod

Wszystkich zainteresowanych pajęczą tematyką informujemy, że w dn. 28 maja 2015 r. (czwartek) o godz. 12:15, podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców – ARTHROPOD,  wykład plenarny zatytułowany "Pająki: zwierzęcy celebryci, mordercy, kanibale i seksualni ekstremiści" wygłosi prof. dr hab. Marek Żabka.

Drugiego dnia konferencji w sesji referatowej Systematyka i Taksonomia Stawonogów, będzie można również wysłuchać wystąpienia Łukasza Trębickiego pt. "Wstępne wyniki badań taksonomicznych nad rodzajem Cytaea Keyserling 1882 (Araneae: Salticidae)".

Szczegółowy program konferencji jest dostępny pod adresem:

Strona organizatora: http://www.arthropod.us.edu.pl/

Pożegnanie

 

   
prof Wojciech Starega

Z wielkim żalem żegnamy 
Prof. dr. hab. Wojciecha Staręgę

zmarłego w dn. 8 maja 2015r.,

wybitnego arachnologa, autora cenionych publikacji naukowych oraz wspaniałego kolegę i nauczyciela.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom Pana Profesora składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Członkowie Sekcji Arachnologicznej PTZool.

 

 

Prof. dr hab. Wojciech Krzysztof Staręga (1939-2015)

 

Pan Profesor Wojciech Staręga urodził się 16 listopada 1939 r. w Węgrowie. Dzieciństwo i młodość spędził w Siedlcach, skąd w r. 1958 wyjechał na studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył je w r. 1962, uzyskując tytuł magistra biologii. Już w roku 1958 podjął pracę w Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, gdzie przeszedł kolejne stopnie kariery naukowej - od młodszego asystenta, asystenta i adiunkta - do stanowiska docenta. Stopień doktora uzyskał w Instytucie Zoologii PAN w r. 1969, zaś habilitację na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w UAM w Poznaniu w r. 1977. W tym samym roku podjął zatrudnienie w Zakładzie Biologii siedleckiej uczelni (wówczas Wyższej Szkoły Pedagogicznej). W latach 1980-81 był Dziekanem Wydziału Rolniczego (Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej), ale po ogłoszeniu stanu wojennego został usunięty z tej funkcji. Po kilku kolejnych latach (1986) zrezygnował z pracy w WSR-P, powrócił do Instytutu Zoologii PAN, a następnie wyjechać do Republiki Południowe Afryki (1987-1989), gdzie pracował w Natal Museum w Pietermaritzburgu, poświęcając się całkowicie pracy naukowej. Po powrocie do kraju został zatrudniony w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, a następnie (1990-1999) na Wydziale Biologii Filii UW w Białymstoku. W r. 1998 uzyskał tytuł profesora, poczym ponowie podjął zatrudnienie w naszej uczelni (wówczas Akademii Podlaskiej). Stąd przeszedł na emeryturę w 2009.

Działalność naukowa prof. W. Staręgi obejmowała badania z zakresu ekologii, systematyki i ewolucji. Był jednym z pionierów poważnych badań nad bioróżnorodnością w Polsce - zarówno w ekosystemach naturalnych (Pieniny, G. Świętokrzyskie), jak i na obszarach zurbanizowanych, poddanych antropopresji. Realizował je na różnych grupach stawonogów, głównie na pająkach i kosarzach. W badaniach kosarzy był światowej rangi autorytetem, a Jego prace są szeroko cytowane, np. w książce Harvestmen: The Biology of Opiliones (Harvard University Press) autorzy powołują się na 17 prac prof. Staręgi.

Dorobek Profesora obejmuje ok. 80 publikacji, z tego większość to duże opracowania o charakterze monograficznym, wydane przez międzynarodowe czasopisma naukowe; jest wśród nich monografia kosarzy Polski. Profesor jest odkrywcą wielu gatunków nowych dla wiedzy, autorem 12 rodzajów i jednej podrodziny kosarzy. W uznaniu Jego zasług i naukowej pozycji, na Jego cześć nazwano kilka gatunków i 1 rodzaj. W ramach aktywności naukowej Prof. Staręga prezentował swe wyniki na europejskich i światowych kongresach arachnologicznych. Był redaktorem w kilku czasopismach naukowych (m.in. Arachnologische Mitteilungen, Annales Zoologici, Fragmenta Faunistica) i członkiem różnych rad naukowych.

Oprócz aktywności badawczej, prof. W. Staręga był znakomitym nauczycielem akademickim. Jego wykłady zawsze oceniano bardzo wysoko, a studenci zabiegali o Jego naukową opiekę. Był promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz wychował blisko 10-osobowe grono uczniów, pełniąc funkcje promotora w przewodach doktorskich (3 z nich w siedleckiej uczelni). Był także recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i postępowaniach na tytuł profesora.

Mimo kłopotów ze zdrowiem, trapiących Profesora Staręgę w ostatnich latach, Jego śmierć (13 maja) była bolesnym zaskoczeniem. Jeszcze we wrześniu 2014 na Ogólnopolskiej Konferencji Arachnologicznej w Siedlcach świętowaliśmy Jego 75. urodziny i byliśmy w codziennych kontaktach naukowych.

Żegnamy Go jako Profesora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, byłego Dziekana Wydziału Rolniczego, ale przede wszystkim jako Kolegę, Przyjaciela i dobrego człowieka: zawsze życzliwego, pełnego radości i poczucia humoru.

Cześć Jego pamięci!

Marek Żabka