V. Krajowa Konferencja Arachnologiczna

W dniach 14-15 września 2018 w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbyła się V. Krajowa Konferencja Arachnologiczna z udziałem ponad 40 osób z kilkunastu ośrodków akademickich i placówek badawczych oraz z instytucji administracji państwowej i różnych instytucji edukacyjnych. Głównym organizatorem była Sekcja Arachnologicza Polskiego Towarzystwa Zoologicznego oraz Fundacja Biodiversitatis.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu ekologii, bioróżnorodności, taksonomii, fizjologii, anatomii, morfologii i ochrony gatunkowej. Wygłoszono 22 referaty, w tym 2 popularnonaukowe (prof. Maciej Bartos, Uniwersytet Łódzki i prof. Marek Żabka, UPH we Siedlcach), adresowane do szerokiego grona młodzieży szkolnej oraz 2 wykłady plenarne) molekularne na temat metod biologii molekularnej w taksonomii (prof. Mirosława Dabert, UAM w Poznaniu) i grzybom pasożytującym na pajęczakach (prof. Cezary Tkaczuk, UPH w Siedlcach).

Ważną częścią Konferencji były warsztaty arachnologiczne, zrealizowane w terenie i laboratorium, poprowadzone przez dr Marzenę Stańską (UPH w Siedlcach)  i dra Roberta Rozwałkę (Lublin), oraz wystawa pająków egzotycznych. Mamy nadzieję, że oba te wydarzenia powiększą grono pajęczych miłośników i entuzjastów.

Ustalono, że gospodarzem następnej konferencji będzie dr Janusz Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), a miejscem obrad - uniwersytecka Stacja Terenowa w Gugnach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji w Siedlcach dziękuję władzom Uczelni i Wydziału Przyrodniczego za pomoc, życzliwość i wsparcie finansowe.