Arachnolodzy

Izabela Hajdamowicz

 

 

dr Izabela Hajdamowicz   dr Izabela Hajdamowicz

   Katedra Zoologii
   Instytut Biologii
   Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
   ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce

   tel. +48 25 643 13 49, +48 25 643 12 09

   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Edukacja

 • 1982-1987, Liceum Ogólnokształcące Nr VI im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, profil biologiczno-chemiczny
 • 1987-1992, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, biologia, specjalność środowiskowa

 

Praca zawodowa

 • 1992-93, Szkoła Podstawowa Nr 28 w Bydgoszczy, nauczyciel chemii, matematyki i biologii
 • 1993-94, Szkoła Podstawowa Nr 9 w Inowrocławiu, nauczyciel biologii
 • od 1994, Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach (od 1999 do 2010 Akademia Podlaska, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), nauczyciel akademicki (1994-2002 asystent,  2002-2015 adiunkt, od 2015 starszy wykładowca)
 • 2015-2016, Projekt KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim”, UPH w Siedlcach, specjalista naukowo-techniczny

 

Stopnie zawodowe i naukowe

 • 1992, magister biologii, specjalność środowiskowa, Zakład Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Hajdamowicz I. 1992. Fauna drobnych ssaków Pojezierza Krajeńskiego w świetle analizy wypluwek płomykówki Tyto alba guttata C. L. Br. Manuskrypt pracy magisterskiej, Zakład Zoologii Kręgowców UMK, Toruń .
 • 2002, doktor nauk biologicznych w zakresie biologii - zoologii, Wydział Biologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Hajdamowicz I. 2002. Fauna pająków (Araneae) wybranych środowisk w Poleskim Parku Narodowym, z uwzględnieniem skutków antropopresji. Manuskrypt pracy doktorskiej, Katedra Zoologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

 

Praca naukowo-badawcza

Tematyka: badania faunistyczne i ekologiczne nad pająkami środowisk naturalnych i antropogenicznych; wpływ procesów naturalnych (sukcesji, zalewów) oraz antropogenicznych (osuszanie, uprawa, renaturyzacja) na zgrupowania pająków; różnorodność biologiczna pająków; gatunki rzadkie i zagrożone; pająki jako indykatory jakości środowiska; ochrona pająków i ich ginących siedlisk.

 

Tereny badawcze: użytki rolne we wschodniej Polsce, użytki zielone nizinnej Szwajcarii; lasy Norwegii, Finlandii i północno-zachodniej Rosji; Nadbużański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom Bugu”, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, Mazurski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Poleski Park Narodowy

 

Tematy badawcze Katedry Zoologii UPH w Siedlcach:
Podstawy różnorodności biologicznej wybranych grup zwierząt (temat nr 222/05/S)
Zróżnicowanie regionalne i ekologiczne pajęczaków Polski (temat nr 938/04/W, 2004-2011)

 

Projekty badawcze

 • Szwajcarsko - Polski Program Współpracy - Projekt KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim” - z-ca koordynatora i wykonawca KIK/25 - UPH Siedlce, członek Komitetu Technicznego i Komitetu Sterującego Projektu KIK/25 (2011-2016) www.agropronatura.pl
 • Grant MNiSW nr N304 113 32/4128 „Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu"
  - kierownik i wykonawca (2007-2011)
 • Grant zamawiany PBZ-KBN-087/P04/2003 „Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcje” - podprojekt „Metapopulacje zwierząt”
  - wykonawca (2003-2006)
 • Grant KBN nr 6P04G01011 „Porównanie fauny pająków środowisk podmokłych naturalnych i poddanych antropopresji w Poleskim Parku Narodowym”
  - kierownik i wykonawca (1996-2000)

 

Staże naukowe i wizyty studyjne

 • 2011 Szwajcaria - staż miesięczny, University of Bern, Institute of Ecology and Evolution, Department of Community Ecology, prof. dr. Wolfgang Nentwig
  - badania pająków nadrzewnych terenów miejskich i rolniczych Szwajcarii
 • 2011 Szwajcaria – wizyta studyjna, University of Bern, Institute of Ecology and Evolution, Department of Community Ecology, prof. dr. Wolfgang Nentwig
  - wygłoszenie referatu
 • 2001 Niemcy, staż tygodniowy, Universität Erlangen-Nürnberg, Zoologie II, Laboratorium , prof. dr. Otto von Helversen, przeprowadzenie eksperymentu
  - porównanie zachowań godowych pająków umożliwiających identyfikację dwóch gatunków bliźniaczych
 • 2001 Polska, staż tygodniowy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz
  – analiza numeryczna zgrupowań organizmów żywych

 

Członkostwo w towarzystwach

 • Society for Conservation Biology
 • European Society of Arachnology
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” (byłe Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny)
 • Polskie Towarzystwo Zoologiczne

 

Udział w konferencjach naukowych 

 • 2015 III Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej PTZool, Łódź-Spała - referat
 • 2014 II Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Siedlce - referat
 • 2014 International Congress of Myriapodology, Olmouc, Czech Republic - poster
 • 2014 III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców-ARTHROPOD, Katowice - referat
 • 2014 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PIB, Poznań - poster
 • 2013 IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Bydgoszcz - poster
 • 2013 Konferencja Naukowa pt. „Priorytety zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 2014-2020 w świetle badań naukowych” Instytut Technologiczno – Przyrodniczy IB Falent - poster
 • 2013 XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”, Puszczykowo - poster
 • 2012 6th International Conference of The International Biogeography Society Miami, Florida - poster
 • 2012 I Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Gugny – organizator, dwa referaty.
 • 2012 - International Scientific Conference: Effectiveness of agri-environment scheme in protection of biodiversity, Puławy - współorganizator
 • 2012 - International Scientific Workshop: Climate change and biodiversity on agricultural lands, Puławy
 • 2011 - Konferencja Ocena skuteczności pakietów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na potrzeby monitoringu przyrodniczego w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich link
 • 2010 - 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland. – organizator (sekretarz finansowy); referat, dwa postery
 • 2007 – Konferencja „Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce”, Siedlce, Polska - referat
 • 2007 - 15th European Congress of Lepidopterology, Erkner, Germany - poster
 • 2006 - Konferencja "Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie", Biała Podlaska - referat
 • 2004 - Konferencja „Bioróżnorodność Polski i polskie badania nad bioróżnorodnością”, Białowieża - poster
 • 2003 - XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Ogólnopolska Konferencja „Zoologia na progu XXI wieku”, Toruń - poster
 • 2003 - 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia - poster
 • 2000 - 19th European Colloquium of Arachnology, Aarhus, Denmark - poster
 • 1998 - Internation Scientific Conference „Modern Problems of Study, Use and Protection of the Polessye Natural Complexes”, Minsk, Belarus - referat
 • 1997 - 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh, Great Britain - poster
 • 1996 - 16th European Colloquium of Arachnology, Siedlce, Poland - organizator - sekretarz finansowy
 • 1995 - XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Łódź

 

Publikacje

Prace naukowe

 • Kozlov M. V., Stańska M., Hajdamowicz I., Zverev V., Zvereva E. L. 2015. Factors shaping latitudinal patterns in communities of arboreal spiders in northern Europe. Ecography, 38: 1026–1035. link
 • Hajdamowicz I., Pilacka L., Meissner W. 2015. Spider assemblages and dynamics on a seasonal island in the Pripyat River, Belarus. Turkish Journal of Zoology, 39: 877-887. link
 • Leśniewska M., Jastrzębski P., Stańska M., Hajdamowicz I. 2015. Centipede (Chilopoda) richness and diversity in the Bug River valley (Eastern Poland). ZooKeys, 510: 125-139. link
 • Ulrich W., Hoste-Danyłow A., Faleńczyk-Koziróg K., Hajdamowicz I., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Stańska M., Wytwer J. 2015. Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates. Oecologia, 179: 271–280. link
 • Topa E., Nicewicz Ł., Hajdamowicz I.,Twardowska K., Nijak K. 2014. Zgrupowania pająków Araneae występujących na łące ekstensywnej i w zbożach ozimych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4: 68-77. link
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Rutkowski T. 2014. Walckenaeria incisa (O.P.-Cambridge) − a rare European species, new to Poland (Araneae: Linyphiidae). Genus, 25: 357-363. pdf
 • Berbeć A., Radzikowski P., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B., Hajdamowicz I., Stańska M. 2013. Ocena różnorodności flory segetalnej i owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13: 5–16. pdf
 • Hoste-Danylow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stanska M., Marczak D., Wytwer J., Falenczyk-Koziróg K., Ulrich W. 2013. The Shape of the Intraspecific Metabolic-Rate-Body-Size Relationship Affects Interspecific Biomass and Abundance Distributions of Soil Animals within a Forest Ecosystem. Annales Zoologici Fennici, 50: 289-302. pdf
 • Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I, Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2013. Towards a general species –time – area – sampling effort relationship. Polish Journal of Ecology 61: 345-354. pdf
 • Danyłow A., Ulrich W., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Uvarov A. 2012. Testing Metabolic Theory of Ecology on the local scale: a preliminary study. Ecological Questions, 16: 69-75. pdf
 • Zalewski M., Sienkiewicz P., Kujawa K., Hajdamowicz I., Ulrich W. 2012. Ground beetles on islands: on the effects of habitat and dispersal. Annales Zoologici Fennici, 49: 139-151. link
 • Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2011. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider – Glyphesis taoplesius (Araneae: Linyphiidae). Entomologica Fennica, 22: 15-20. pdf
 • Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Tourism disassembles patterns of co-occurrence and weakens responses to environmental conditions of spider communities on small lake islands. Community Ecology, 11: 5-12. pdf
 • Ulrich W., Hajdamowicz I., Zalewski M., Stańska M, Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Species assortment or habitat filtering: a case study of spider communities on lake islands. Ecological Research, 25: 375-381. pdf
 • Topa E., Damszel M., Oleszczuk M., Hajdamowicz I. 2009. Fauna pająków naziemnych Araneae w sadach o zróżnicowanej intensywności ochrony. Progress in Plant Protection/ Postępy w Ochronie Roślin, 49 (4): 1983–1986. pdf
 • Hajdamowicz I. 2009. Tetragnatha shoshone Levi, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnatidae) in Poland. Polish Journal of Entomology, 78: 169-175. pdf
 • Hajdamowicz I., Jastrzębski P. 2007. Threats to a rare in European spider species, Tetragnatha reimoseri (Araneae: Tetragnathidae), and fishponds as an alternate habitat. Nature Conservation, 64: 31-37. pdf
 • Hajdamowicz I., Oleszczuk M., Wilimczyk M. E. 2007. Araneofauna rezerwatu „Kalinowo” w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi. Pająki w turystyce przyrodniczej. W: Żabka M., Kowalski R. (red.) Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce, ss. 121-132. pdf
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Zalewski M., Ciurzycki W. 2007. Emblyna brevidens (Araneae: Dictynidae) in the Mazurian Lake District (NE Poland) – rediscovered in Poland. Arachnologische Mitteilungen, 33: 21-24. pdf
 • Hajdamowicz I. 2006. First records of Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) (Araneae: Dictynidae) in Poland. Biological Letters, 43(1): 79-86. pdf 
 • Hajdamowicz I., Stańska M. 2006. Pająki (Araneae) doliny Bugu jako obiekt badań i atrakcja turystyczna. W: Bochenek M., Godlewski G. (red.). Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie, Biała Podlaska: 247-262. link
 • Jastrzębski P., Hajdamowicz I., Żabka M., Paszko K., Błaszczuk B. 2006. Millipedes (Diplopoda) of seleceted habitats in the Poleski National Park. Acta Scientiarum Polonorum, 5 (1-2): 13-25. pdf
 • Hajdamowicz I. 2004. Atypus muralis. Gryziel stepowy. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; 39-41. pdf
 • Hajdamowicz I., Kupryjanowicz J., Rozwałka R. 2003. Mysmenella jobi (Kraus, 1967), a rare species in Europe: first records from Poland (Araneae: Mysmenidae). Bulletin of the British Arachnological Society, 12 (8): 361-364. pdf
 • Stańska M., Hajdamowicz I., Żabka M. 2002. Epigeic spiders of alder swamp forests in Eastern Poland. European Arachnology 2000. W: Toft S., Scharff N. (ed.) Proceedings of the 19th European Colloquium of Arachnology, Aarhus 2000, Aarhus University Press; 191-197.  pdf
 • Kupryjanowicz J., Hajdamowicz I., Stankiewicz A., Staręga W. 1998. Spiders of some raised peat bogs in Poland. P. A. Selden (ed.). Proceedings of the17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 1997; 267-272. pdf
 • Kupryjanowicz J., Stankiewicz A., Hajdamowicz I. 1997. Meioneta mossica Schikora 1993 in Poland (Araneae: Linyphiidae). Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences. 45: 41-43. pdf
 • Dąbrowska G., Hajdamowicz I., Przystalski A., Wołk K. 1993. Drobne ssaki Borów Tucholskich w świetle analizy wypluwek sowy płomykówki (Tyto alba). Materiały konferencyjne. Ochrona Borów Tucholskich 1992; 51-56. pdf

 Abstrakty i streszczenia

 • Leśniewska M., Jastrzębski P., Stańska M., Hajdamowicz I. 2014. Centipede (Chilopoda) diversity in the Bug River Valley (E Poland). Book of abstracts. 16th International Congress of Myriapodology, Olmouc, Czech Republic, s. 47.
 • Trębicki Ł., Wódecki M., Nicewicz Ł., Hirler A., Hajdamowicz I., Stańska M. 2014. „Porównanie zgrupowań pająków naroślinnych w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych”. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców - ARTHROPOD, Katowice, s. 45
 • Topa E., Nicewicz Ł., Hajdamowicz I., Twardowska K. 2014. Zgrupowania pająków naroślinnych na łące i w uprawach zbóż. 54 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin PIB, Poznań.
 • Radzikowski P., Stańska M., Hajdamowicz I., Stalenga J., Hirler A., Nicewicz Ł. 2013. Monitoring prostoskrzydłych i pająków w projekcie „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim“. XLIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Ochrona owadów w Polsce”, Puszczykowo, s. 37.
 • Król A., Stańska M., Hajdamowicz I., Tkaczuk C. 2013. The role of possibilities and using spiders (Araneae) against pests in crop protection. Abstracts. IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Bydgoszcz, s. 56.
 • Hoste-Danyłow A., Ulrich W., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K. 2012. Does the Energy Equivalence Rule apply to soil invertebrates? Book of Abstracts. 6th International Conference of The International Biogeography Society Miami, Florida, p. 110.
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Oleszczuk M. 2010. Does any gradient of spider species diversity exist in a river valley of the Eastern Europe? Book of Abstracts.18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland. p.176.
 • Olejniczak I., Boniecki P., Stańska M., Hajdamowicz I. 2010. Does seasonal isolation influence on relations between saprophagous and predatory invertebrates, Collembola and Araneae? Book of Abstracts. 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland. p. 315.
 • Stańska M., Hajdamowicz I., Ulrich W. 2010. Body size distributions of epigeic spiker communites along an environmental gradient. Book of Abstracts. 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland. p. 450.
 • Hajdamowicz I., Wilimczyk M. E., Oleszczuk M. 2007. Pająki (Araneae) rezerwatu „Kalinowo” w Parku Krajobrazowym Dolnej Narwi. Abstrakty, Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce ss. 19-20.
 • Baranowski A., Hajdamowicz I. 2007. The primary study of Macrolepidoptera in Bug Valley. Habitat diversity and biodiversity different groups of Arthropods in Bug Valley. Abstracts. 15th European Congress of Lepidopterology. 8-12 September 2007, Erkner near Berlin , Germany, s.66.
 • Hajdamowicz I. 2003. Zmiany w zgrupowaniach pająków torfowisk niskich pod wpływem melioracji i renaturalizacji. Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zoologia na progu XXI wieku”, Toruń, s. 134-135.
 • Hajdamowicz I. 2003. The epigeic spider assemblages in different types of peatlands in Poleski National Park, Poland. 21st European Colloquium of Arachnology, St. Petersburg, Russia 4-5 September. Abstracts, St. Petersburg University Press, s. 39.
 • Hajdamowicz I., Stańska M. 2000. The spider of some swamp–alder forest in eastern Poland. Abstracts -19th European Colloquium of Arachnology, Aarhus 17-22 July 2000; 80.
 • Hajdamowicz I. 1998. Changes in composition of the epigeic spiders communities as result of succession on the peat - bog in Poleski National Park. Abstracts - International Scientific Conference „Modern Problems of Study, Use and Protection of the Polessye Natural Complexes”, 22-25 September 1998 Minsk, Belarus; 203.
 • Hajdamowicz I., Kupryjanowicz J. 1997. Epigeic spiders communities of raised peat bogs in Poland. Abstracts - 17th European Colloquium of Arachnology, Edinburgh 14-18 July 1997; 13-14.

 Prace popularne

 •  Wołczuk B., Krogulec J., Stańska M., Hajdamowicz I., Dzierża P., Brzezińska K. 2014. Przyrodnicze perełki ziemi lubelskiej. Ptaki. Kwartalnik Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 4: 44-46.
 • Hajdamowicz I. 2003. Historia ochrony pająków w Polsce. Kraska – Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”, 10: 46-49.
 • Hajdamowicz I. 2000. Korsyka, Sardynia, Prowansja – w poszukiwaniu ptaków. Kraska 5 (1-2): 20-24.
 • Hajdamowicz I. 1996. Nie tylko las. Biuletyn LOP. Nr 10-11-12, 14-15.

 

 

Referaty

 • Pasik M., Stańska M., Hajdamowicz I., Hirler A., Nicewicz Ł. 2015. Różnorodność pająków naroślinnych łąk świeżych na Lubelszczyźnie. III Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej PTZool, Łódź-Spała
 • Nicewicz Ł., Stańska M., Hajdamowicz I. 2014. Czy naroślinna fauna pająków zbiorowisk ciepłolubnych jest wyjątkowa? II Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej PTZool, Siedlce
 • Trębicki Ł., Wódecki M., Nicewicz Ł., Hirler A., Hajdamowicz I., Stańska M. 2014. „Porównanie zgrupowań pająków naroślinnych w uprawach ekologicznych i konwencjonalnych”. III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców-ARTHROPOD, Katowice.
 • Król A., Hajdamowicz I. 2012. „Aktywność dobowa pająków naziemnych na murawie piaskowej”. I Krajowa Konferencja Sekcji Arachnologicznej PTZool, Gugny.
 • Stańska M., Hajdamowicz I. 2012. „Ochrona różnorodności gatunkowej na cennych przyrodniczo siedliskach na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim – najważniejsze założenia i metodyka badań”.
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Oleszczuk M. 2011. Spider diversity in heterogeneous habitats along and across a river valley. Seminarium Ecology, Bern University, Schwitzerland
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Oleszczuk M. 2010. Does any gradient of spider species diversity exist in a river valley of the Eastern Europe? 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland.
 • Hajdamowicz I., Oleszczuk M., Stańska M. 2009. Badania nad różnorodnością gatunkową pająków w dolinie Bugu - nowe gatunki dla fauny polskiej. Zjazd Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Gugny
 • Hajdamowicz I. 2008. Tetragnatha shoshone Levi, 1981 w Polsce. Zjazd Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Siedlce
 • Stańska M., Hajdamowicz I. 2006. Pająki (Araneae) doliny Bugu jako obiekt badań i atrakcja turystyczna. Konferencja "Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie", Biała Podlaska
 • Hajdamowicz I. 2002. Fauna pająków (Araneae) wybranych środowisk w Poleskim Parku Narodowym, z uwzględnieniem skutków antropopresji. Zjazd Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Siedlce
 • Hajdamowicz I. 2001. Zagrożone gatunki Europy środkowej w faunie pająków Poleskiego Parku Narodowego. Zjazd Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Siedlce
 • Hajdamowicz I. 2000. Pająki epigeiczne torfowiska wysokiego. Zjazd Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Warszawa

 

 

Tłumaczenie i adaptacja do wydania polskiego

 • Barbara i Martin Baehr. 2008. Czy wiesz…Jaki to pająk? 144 ss. Multico Oficyna Wydawnicza, ISBN: 978-83-7073-635-4

 

Ekspertyzy

 • 2003-2004 – koordynator i wykonawca ekspertyzy na zlecenie Północnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Hirler A., Hajdamowicz I. 2004. Inwentaryzacja żerowisk bociana białego wokół kolonii lęgowych we wsiach: Lejdy, Lwowiec, Szczurkowo i Toprzyny. Maszynopis

 

Działania popularyzujące wiedzę i naukę

 • Wygłoszenie referatu na II Łukowskim Festiwalu Nauki i Sztuki, 2014: Hajdamowicz I. „Natura pajęczej przędzy”.
 • Prezentacja referatu na XIV Festiwalu Nauki i Sztuki w Siedlcach 2012: Stańska M., Hajdamowicz I. Różnorodność pająków w nadbużańskich ekosystemach.
 • Warsztaty arachnologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w ramach projektu POKL.09.01.02-14-007/11 „Szkoła większych możliwości”, Chlewiska 2012, Wygłoszenie referatu: Hajdamowicz I. Cykl życiowy, zaloty i opieka nad potomstwem u pająków.
 • Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2009
 • Wygłoszenie referatu: Hajdamowicz I. 2012. Ciekawe pająki Poleskiego Parku Narodowego. Warsztaty dla uczestników monitoringu efektów przyrodniczych programu rolnośrodowiskowego na Lubelszczyźnie, Urszulin
 • Wygłoszenie referatu: Hajdamowicz I. 2010. Zachowania godowe pająków. Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego "Ciconia", Siedlce
 • Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2008
 • Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - X Festiwal Nauki i Sztuki, Siedlce 2008
 • Warsztaty arachnologiczne - studencki obóz naukowy Grudki - Białowieża 2000
 • Organizacja studenckich obozów naukowych w Poleskim Parku Narodowym, Załucze 1995, 1996

 

Praca dydaktyczna

 • Zoologia bezkręgowców - ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
 • Zoologia kręgowców - ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
 • Zoologia z ekologią
 • Bioróżnorodność
 • Arachnologia
 • Podstawy etologii i ekologii behawioralnej / Ekologia behawioralna
 • Biologia wybranych ekosystemów
 • Techniki przygotowywania prac naukowych
 • Paleobiologia - podstawy paleobiologii
 • Pracownia magisterska i licencjacka - prace dotyczące pająków
 • Seminarium licencjackie