Arachnolodzy

Łukasz Nicewicz

Łukasz Nicewicz

 

mgr ukasz Nicewicz

 

 

Kontakt:     

Łukasz Nicewicz

Katedra Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice

Tel. (25) 643 13 58

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

 

Życiorys:

 • 2000 - 2004 -Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim.
 • 2004 - 2009 - studia biologiczne na Wydziale Przyrodniczym Akademii Podlaskiej w Siedlcach (praca magisterska wykonana w Katedrze Zoologii).Temat pracy: „Araneofauna epifityczna zarośli i muraw kserotermicznych w Dolinie Bugu”
 • 2012 - 2016 zatrudniony w projekcie „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim (KIK/25)” na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach
 • 2014 - 2015 studia podyplomowe "Geoinformatyka w planowaniu przestrzennym i ochronie środowiska", Uniwersytet Warszawski
 • Od 2016 studia doktoranckie "Advanced methods in biotechnology and biodiversity", Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 

Praca naukowo-badawcza:

 • Tematyka badawcza: badania faunistyczno-ekologiczne nad pająkami, wpływ antropopresji na zgrupowania pająków; różnorodność biologiczna pajęczaków; pająki jako indykatory jakości środowiska.

 

 • Udział w projektach badawczych:

- Wolontariusz w Grancie KBN nr 2P04G10528 "Różnorodność biologiczna wyrobisk na tle zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym terenów wysoczyznowych Niziny Południowopodlaskiej"(2005 - 2006)

- Wolontariusz w Grancie MNiSW nr N304 113 32/4128, "Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu"(2007-2010)

- Zatrudnienie w Szwajcarsko - Polskim Programie Współpracy - Projekt KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim.(2011-2016)

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • 2010 r. - 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland (organizator)
 • 2012 r. - I Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Gugny
 • 2012 - International Scientific Conference: Effectiveness of agri-environment schemes protection of biodiversity, Puławy
 • 2012 - International Scientific Workshop: Climate change and biodiversity on agricultural lands, Puławy
 • 2014 - 54. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, poster: „Zgrupowania Pająków Aranae Występujących Na Łące Ekstensywnej i Zbożach Ozimych”
 • 2014 - II konferencja: Monitoring efektów przyrodniczych krajowego programu rolnośrodowiskowego, Falenty
 • 2014 – III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice. Wystąpienie: „Zgrupowania Pająków Naroślinnych w Ekologicznych i Konwencjonalnych Uprawach Zbóż
 • 2014 - II Krajowa Konferencja Arachnologiczna: Nicewicz Ł., Stańska M., Hajdamowicz I. Czy naroślinna fauna pająków zbiorowisk ciepłolubnych jest wyjątkowa? 19-20 września 2014, Siedlce.
 • 2015 - IV Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – ARTHROPOD: Radzikowski P., Siebielec G., Nicewicz Ł. Wpływ różnych metod rekultywacji zastosowanych na hałdzie pohutniczej w Piekarach Śląskich na różnorodnośćbezkręgowców. 28-31 maja 2015 r., Katowice.
 • 2015 - III Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Pasik M., Stańska M., Hajdamowicz I., Hirler A., Nicewicz Ł. Różnorodność pająków naroślinnych łąk świeżych na Lubelszczyźnie. 18-20 września 2015 r., Łódź-Spała.
 • 2016 - 20 th International Congress of Arachnology: Stańska M., Hajdamowicz I., Król A., Hirler A., Nicewicz Ł., Stalenga J. Low-input conventional farming supports biodiversity of spiders in eastern Poland. July 2-9, 2016, Golden, Colorado, USA.

 

 

Publikacje:

 • Stańska M., Patoleta B. & Ł. Nicewicz. 2007. Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) in Poland - New Record in Beehives. News. Br. arachnol. Soc. 109: 3–4
 • Topa E., Nicewicz Ł., Hajdamowicz I.,Twardowska K., Nijak K. 2014. Zgrupowania pająków Araneae występujących na łące ekstensywnej i w zbożach ozimych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 4: 68-77.

 • Tkaczuk C., Król A., Majchrowska-Safaryan A., Nicewicz Ł. 2014. The occurrence of entomopathogenic fungi in soils from fields cultivated in a conventional and organic system. Journal of Ecological Engineering, 15 (4): 137-144.

 • Dombrowski A., Trębicki Ł., Nicewicz Ł. 2015. Gniazdowanie gawrona Corvus frugilegus w powiecie garwolińskim w latach 1984 i 2015. Kulon, 20: 95-103.

 • Hajdamowicz I., Stańska M., Król A., Hirler A., Nicewicz Ł. 2016. Rzadkie i zagrożone gatunki pająków w zbożach w województwie lubelskim. Kulon, 21.

 • Dombrowski A., Trębicki Ł., Nicewicz Ł. 2016. Liczebność wybranych gatunków ptaków w okresie pozalęgowym w krajobrazie rolniczym pod Siedlcami, Kulon, 21.

 

Inne działania popularyzujące wiedzę i naukę:

 • Warsztaty arachnologiczne - X Festiwal Nauki i Sztuki, Akademia Podlaska, Siedlce 2008
 • Warsztaty arachnologiczne – II Piknik Ekologiczno – Naukowy w ramach projektu: Wyczuj Puls Mazowsza, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 2012
 • Warsztaty arachnologiczne – XVI Festiwal Nauki Małego Człowieka, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012