Arachnolodzy

Łukasz Trębicki

 

Łukasz Trębicki  

  Łukasz Trębicki

 

 

 

Kontakt:

Katedra Zoologii

Instytut Biologii

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Prusa 12

08-110 Siedlce

 

tel.: 256431303         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


 

 

Życiorys:

2005-2008 -Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim.

2008-2011 - Studia stacjonarne licencjackie kierunek Biologia na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

2011-2013 - Studia stacjonarne magisterskie w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Biologia w specjalności:

1). Biologia środowiska z ekoturystyką

2). Zarządzanie środowiskiem

Praca magisterska wykonana w Katedrze Zoologii

Temat Pracy: ,,Różnorodność pająków naroślinnych upraw zbóż w dolinie Bugu”

Uzyskanie tytułu zawodowego magistra w dniu 5 sierpnia 2013 r.

2013 – Rozpoczęcie biologicznych studiów doktoranckich na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

 

Zainteresowania badawcze:

Systematyka, biogeografia i ewolucja pająków z rodziny Salticidae regionu australijskiego.

Badania faunistyczno-ekologiczne nad pająkami środowisk naturalnych i antropogenicznych; różnorodność biologiczna pająków w agrocenozach; pająki jako indykatory jakości środowiska.

 

Członkostwo w towarzystwach:

Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne

 

Doświadczenie zawodowe:

Udział w pracach terenowych oraz opracowaniu wyników inwentaryzacji derkacza Crex crex i kropiatki Porzana porzana w dolinie górnego Liwca w sezonie 2013 (czerwiec-lipiec) w ramach prac M-ŚTO.

Aktywne uczestnictwo w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bagna Orońskie PLH140023, Stawy w Żabieńcu PLH140039, Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej PLH140045, Bagna Celestynowskie PLH140022 i Łąki Kazuńskie PLH140048 wykonywanych przez firmę Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody ,,EcoFalk’’ w roku 2012 w ramach POIS.05.03.00-00-285/10 - ,,Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego’’. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013’'

Prace terenowe w zakresie leśnych siedlisk przyrodniczych w ramach planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Ostoja Nadliwiecka PLH140032 i Ostoja Nadburzańska PLH140011 wykonywanego przez firmę Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody ,,EcoFalk’’ w roku 2012 na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

,,Wykonanie kontroli obszarowych metodą FOTO na terenie woj. lubelskiego’’ dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 2012-07-12 do 2012-09-15.

 

Staże:

,,Wykonanie badań oraz opracowanie wyników z zakresu wpływu czynników abiotycznych na wzrost siewek gryki’’ w okresie od 15-05-2013 r. do 15-07-2013 r. Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki UP-H Siedlce.

,,Wykonanie badań oraz opracowanie wyników wpływu ozonu oraz UV-B na wzrost siewek gryki w terminie od 20.09.2013 r. do 30.11.2013 r. Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki UP-H Siedlce.

 

Praktyki studenckie:

Praktyka studencka w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach styczeń 2013 r.

Praktyka studencka w Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwie Ornitologicznym lipiec 2010 r.

 

Wolontariat:

Świadczenie wolontariusza w Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwie Ornitologicznym z siedzibą w Pionkach w ramach akcji liczeń kolonii gawrona. Wykonanie liczenia kolonii gawrona na terenie powiatu Sokołów Podlaski w okresie 11 marzec – 15 maj 2014.

Świadczenie wolontariusza w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach w Katedrze Zoologii w ramach realizowanego projektu ,,Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. Lubelskim’’ współfinansowanego ze środków pochodzących ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na podstawie umowy partnerskiej nr KIK / 22-1-3/ UPH w okresie od 15-03-2012 do 30-06-2013

Department of Primary Industries Horsham Vicictoria Australia 2011 r.

18. Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny w Siedlcach 2010 r.

 

Udział w konferencjach naukowych:

2010 r. - 18th International Congress of Arachnology, Siedlce, Poland (wolontariusz)

2012 r. - I Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Gugny

2012 r. - International Scientific Conference: Effectiveness of agri-environment schemes protection of biodiversity, Puławy

2012 r. - International Scientific Workshop: Climate change and biodiversity on agricultural lands, Puławy

2012 r. Konferencja pt. ,,Wychowanie we współczesnej szkole - dysfunkcje jako problem w nauczaniu dzieci i młodzieży’’ zorganizowana w ramach  projektu ,,Praktyki pedagogiczne – kompetentnie, twórczo, przyjemnie’’ prowadzonego przez UP-H w Siedlcach w partnerstwie z Miastem Siedlce. Siedlce

2013 r. - 56. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce. Pomoc w prowadzeniu sekcji S04 – Chemia Analityczna i Środowiskowa

2014 r. - XIII Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Warszawa. Wystąpienie: ,,Ptaki (Aves) w diecie pająków (Araneae) i odwrotnie’’

2014 r. - III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice. Wystąpienie: „Zgrupowania Pająków Naroślinnych w Ekologicznych i Konwencjonalnych Uprawach Zbóż’’

 

 

Publikacje:

Dombrowski A, Trębicki Ł, Tomaszewski Ł, Parapura A, Polak A, Stefaniuk A, Wódecki M, Zontek M, Sikora M, Cmoch M (2012) GNIAZDOWANIE GAWRONA CORVUS FRUGILEGUS W POWIECIE SIEDLECKIM W ROKU 2012. Kulon 17, 131-136.

 

Abstrakty:

Trębicki Ł., Wódecki M., Nicewicz Ł., Hirler A., Hajdamowicz I., Stańska M. 2014 PORÓWNANIE ZGRUPOWAŃ PAJĄKÓW NAROŚLINNYCH W UPRAWACH EKOLOGICZNYCH I KONWENCJONALNYCH. Abstrakt III Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców Arthropod, Katowice

H. Dębski, M. Szwed, A. Tomaszewski,  Ł. Trębicki,  M. Horbowicz 2014 Wpływ natężenia światła na zawartość barwników fotosyntetycznych i wybranych antyoksydantów w siewkach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) Abstrakt XVII Sympozjum Gryczane Olsztyn

 

Inne działania popularyzujące wiedzę i naukę:

Promocja kierunku Biologia w ramach tzw. ,, Drzwi otwartych UP-H w Siedlcach’’ w latach: 2010, 2011, 2012, 2014.  

http://www.uph.edu.pl/studenci/aktualnosci/1936-drzwi-otwarte

http://www.ib.uph.edu.pl/album/DNI%20OTWARTE%2010/DNI%20OTWARTE%20AP%202010/album/

2012 r. - X Zjazd Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego – Izabelin. Wystąpienie: ,,Łukasz Trębicki – Moje wrażenia z pobytu w Australii’’

Zajęcia arachnologiczne pt. ,,Nie taki pająk straszny…’’ dla Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach, Siedlce 2012

http://bas.ap.siedlce.pl/aktualnosci/1886-nie-taki-pajk-straszny-czyli-kolejny-wykad-w-uniwersytecie-dziecicym

Warsztaty arachnologiczne – II Piknik Ekologiczno – Naukowy w ramach projektu: Wyczuj Puls Mazowsza, Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa 2012

http://www.uph.edu.pl/studenci/aktualnosci/2254-piknik-naukowy-w-centrum-zdrowia-dziecka

Warsztaty arachnologiczne – XVI Festiwal Nauki Małego Człowieka, Politechnika Warszawska, Warszawa 2012

Międzynarodowe spotkanie w Instytucie Biologii zorganizowane dla międzynarodowej grupy nauczycieli i uczniów z siedmiu państw: Hiszpanii, Estonii, Niemiec, Włoch, Szwecji, Słowenii i Turcji 2014, Siedlce 2014

http://www.uph.edu.pl/pracownicy/aktualnosci/3113-miedzynarodowe-spotkanie-w-instytucie-biologii

 

Wywiady:

Wywiad dla radia ESKA Siedlce dotyczący kierunku biologia, podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 8-03-2012 r.

Wywiad dla radia ESKA Siedlce dotyczący kierunku biologia, podczas Dni Otwartych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 10-03-2011 r.

 

 

Hobby:ornitologia, fotografia, turystyka przyrodnicza, kolarstwo.

 

Linki:

Instytut Bioogii UP-H w Siedlcach: http://www.ib.uph.edu.pl/     

Mazowiecko - Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne: http://m-sto.org/

Projekt AgroProNatura: http://www.agropronatura.pl/pl