Arachnolodzy

Janusz Kupryjanowicz

 

 

Kupryjanowicz 

dr Janusz Kupryjanowicz

 

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze

im. Profesora Andrzeja Myrchy
Uniwersytetu w Białymstoku 

   

 

 

 

 

 Zainteresowania naukowe:

- fauna północno-wschodniej Polski (głównie pająki)

- fauna eoceńska (bursztyn bałtycki)

Zainteresowania pozanaukowe: fotografia przyrodnicza

 

Wykaz publikacji arachnologicznych:

 1. Kupryjanowicz J. 1994 a. Ceraticelus sibiricus Eskov, 1987, a spider species new to Poland (Araneae: Linyphiidae). Bull.Br. arachnol. Soc., 9: 298-299.
 2. Kupryjanowicz J. 1994 b. Oxyptila gertschi Kurata, 1944 in Poland - does O. simplex (O.P.-Cambridge, 1862) occur in Poland (Araneae: Thomisidae)?
 3. Kupryjanowicz J. 1995a. Larinia jeskovi Marusik, 1986 - a spider species new to Europe (Araneae: Araneidae). Bull.Brit.arachnol.Soc. 10: 78-80.
 4. Kupryjanowicz J. 1995b. Pierwsze stwierdzenie Clubiona rosserae Locket, 1953 (Araneae:   Clubionidae) w Polsce. Prz. zool., 39: 83-85.
 5. Kupryjanowicz J. 1995c. Pardosa maisa Hippa et Mannila, 1982 in Poland. Bull.Acad.Pol.Sci., 43: 57-60.
 6. Kupryjanowicz J. 1996. Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 in Poland (Araneae: Titanoecidae).
 7. Kupryjanowicz, J. 1997. Spiders of the Biebrza National Park; species new and rare to Poland. Proc. 16th Europ.
 8. Kupryjanowicz J., Staręga W. 1994: Oonops domesticus Dalmas, 1916   eine für die Fauna Polens neue Spinnenart (Araneae, Oonopidae). Bull.Acad.Pol.Sci. 42: 83-86.
 9. Kupryjanowicz J., Staręga W. 1997: Oonops domesticus Dalmas, 1916   eine für die Fauna Polens neue Spinnenart (Araneae, Oonopidae). Tarantulas of the World, 15: 18-20.
 10. Kupryjanowicz, J., Stankiewicz A., Hajdamowicz I. 1997. Meioneta mossica Schikora, 1993 in Poland.
 11. Kupryjanowicz J., Hajdamowicz I., Stankiewicz A., Staręga W. 1998. Spiders of rised peat-bogs in Poland. In. P. Selden (ed.), Proc. 17th Europ.
 12. Staręga W., Kupryjanowicz J. 1996: Beitrag zur Kenntnis der Spinnen des Gorce-Gebirges.
 13. Żabka M, Kupryjanowicz J. 1997. Talavera westringi (SIMON, 1868) comb. nov. - a new species for the Polish fauna (Araneae: Salticidae). Genus 8: 169-173.
 14. Kajak A., Kupryjanowicz J., Petrov P. 2000. Long-term changes in spider communities in the natural and drained fens in the Biebrza river valley. Ekologia, Supplement 4: 55-64.
 15. Kupryjanowicz J. 2001. Pająki (Araneae) w bursztynie bałtyckim w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Prace Muzeum Ziemi 46: 59-64.
 16. Staręga W., Kupryjanowicz J. 2001: Araneae - pająki. In. J. Gutowski & B. Jaroszewicz (eds), Katalog fauny Puszczy Białowieskiej.
 17. Stankiewicz A., Kupryjanowicz J. 2002. Uloborus plumipes Lucas, 1846 (Araneae) - a spider new to Polish fauna. Bull.Acad.Pol.Sci. 50: 193-194.
 18. Hajdamowicz I., Kupryjanowicz J., Rozwałka R. 2003. Mysmenella jobi (Kraus, 1967), a rare species in Europe: first records from Poland (Araneae: Mysmenidae). Bull.Br. arachnol. Soc., 12: 361-364.
 19. Kupryjanowicz2005. Pająki (Araneae) Biebrzańskiego Parku Narodowego. W: Dyrcz, C. Werpachowski (Eds). Monografia Przyrodnicza Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 276-299.
 20. KupryjanowiczRozwałkaPolish Journal of Entomology. 76: 161-165.
 21. Kupryjanowicz J. 2008. Pająki (Araneae). Str. 223-255, w Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków (Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I,. i Skibińska E., red.). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa
 22. KupryjanowiczJ. 2009. Zwierzęta z bursztynowego lasu. W: (Red. B.Kosmowska-Ceranowicz i W. Gontarska, Złotnicze Opowieści na targach biżuterii i zegarków Złoto Srebro Czas 2000-2009), Międzynarodowe Centrum Targowe – Pracownia Sztuk plastycznych, Warszawa 81-82.
 23. Kupryjanowicz J. 2013. Pajęcze sposoby na potomstwo. W: (Red. J. Taylor. Tajemnice doliny Biebrzy. Eseje naukowe o zwierzętach i roślinach. Trans Humana, Białystok, 131-142.
 24. Kupryjanowicz J. 2003. Spiders (Araneae) of open habitats in the Biebrza National Park, Poland. Fragm. faun., Warszawa 46: 209-237.

 

 

     Opracowania fauny pająków w parkach narodowych (manuskrypty):

 1. Kupryjanowicz J. 1999. Pająki (Araneae). In: Starzyńska M., Lesiński G., Buszko J., Dyrcz A., Frąckiel K., Gębczyńska Z., Gutowski J., Jakimiuk S., Kierus M., Kupryjanowicz J., Lontkowski J., Pilipiuk I., Raczyński J., Romanowski J., Stawarczyk T., Szlakowski J., Wanat M., Wiśniewolski W., Witkowski J., 1999. Biebrzański Park Narodowy. Plan Ochrony. Operat: Ochrona Fauny. Museum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 2. Kupryjanowicz J. 2002. "Batalionowa" - ochrona bioróżnorodności otwartych terenów bagiennych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monitoring fauny bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem pająków, prowadzonego w ramach projektu „Batalionowa” w latach 2000 - 2002. Towarzystwo Biebrzańskie przy współpracy WWF i Biebrzańskiego PN.
 3. Kupryjanowicz J. 2002. Pająki (Araneae). In: Starzyńska M., Nowakowski J., Górski A., Raczyński J., Gębczyńska Z., Chętnicki W., Pilipiuk I., Starzyński W., Winiarska G., Wegner E., Kupryjanowicz J., 2002. Narwiański Park Narodowy. Plan Ochrony. Operat: Ochrona Fauny. Museum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
 4. Kamiński J., Kupis J., Kupryjanowicz J., Nawrocki P., Werpachowski C. 2002. "Batalionowa Łąka" Wstępna ocena wpływu przywrócenia koszenia otwartych łąk turzycowych na wybrane elementy struktury populacji gatunków roślin i zwierząt. WWF.
 5. Kamiński J., Kupis J., Kupryjanowicz J., Nawrocki P., Werpachowski C. 2002. Kosić czy nie kosić bagienne łąki. Wstępna ocena wpływu przywrócenia koszenia otwartych łąk turzycowych na wybrane elementy struktury populacji gatunków roślin i zwierząt. Mońki. http://www.wszechnica.wwf.pl/wszechnica/
 6. Kupryjanowicz J. 2002. "Batalionowa" - ochrona bioróżnorodności otwartych terenów bagiennych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Monitoring fauny bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem pająków, prowadzonego w ramach projektu „Batalionowa” w latach 2000 - 2002. Towarzystwo Biebrzańskie przy współpracy WWF i Biebrzańskiego PN.
 7. Kupryjanowicz J. 2010. Inwentaryzacja pająków (Araneae) na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. PNBT i NFOŚ, 1-23.

 

Publikacje niearachnologiczne:

 1. Białas I., Chętnicki W., Kupryjanowicz J. 1982. Pilchowate (Gliridae) w Puszczy Knyszyńskiej. Prz. zool., 26: 465-469.
 2. Białas I., Chętnicki W., Kupryjanowicz J. 1989. Small mammals of Gorce National Park. Acta zool. Cracov., 33: 631-652.
 3. Białas I., Chętnicki W., Kupryjanowicz J. Acta theriol., 34: 648-651.
 4. Kupryjanowicz J. 1994: The Large mouse-eared bat, Myotis myotis (Borkhausen, 1797) in the north-eastern Poland. Nyctalus 5: 185-187.
 5. Kupryjanowicz J. 2001: Stawonogi w bursztynie bałtyckim i ich fotograficzny obraz. W: B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - bursztynowy skarbiec. Część i. Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Praca zbiorowa. Oficyna wydawnicza Sadyba, Warszawa 2001, S. 19 - 72, ilustr.
 6. Kulicka R., Kosmowska-Ceranowicz B., Kupryjanowicz J.: Katalog kolekcji stawonogów Tadeusza Giecewicza. W: B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Bursztynowy skarbiec. Część I. Katalog kolekcji Tadeusza Giecewicza w zbiorach Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Praca zbiorowa. Oficyna wydawnicza Sadyba, Warszawa 2001, S. 23 - 70.
 7. Sawoniewicz J., Kupryjanowicz J. 2003. Evaniella eocenica sp. nov. from the Baltic amber (Hymenoptera: Evaniidae). Acta zoologica cracoviensia, Kraków, 46 (suppl. - Fossil Insects): 267-270.
 8. Jędryczkowski W.B., Kupryjanowicz J. 2005. Biegaczowate, Carabidae (Chrząszcze, Coleoptera:) czterech środowisk Biebrzańskiego Parku Narodowego. W: Dyrcz, C. Werpachowski (Eds). Monografia Przyrodnicza Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza: 276-299.
 9. Kuśka A., Kupryjanowicz J. 2005. Soldier beetles (Coleoptera: Cantharidae) from Baltic amber. Polskie Pismo Entomologiczne, 74: 309-316.
 10. Kupryjanowicz J., Ruprecht A. L. 2006. Beitrag zur Fledermausfauna (Chiroptera) des Knyszyn Waldes (NO Polen). Nyctalus (N.F.), Berlin 11, 4: 335- 343.
 11. Kupryjanowicz J. 2007. Bursztynowe inkluzje zwierzęce w biżuterii. Polski Jubiler. 7-8 (51-52): 34
 12. Kupryjanowicz J. 2007. Zwierzęta z bursztynowego lasu. Złoto Srebro Czas, Katalog Wystawców Warszawa, 28-29.
 13. Ruprecht, A. L., Kupryjanowicz, J. 2007. Erstfund einer Zweifarbfledermaus, Vespertilio murinus L., 1758, im Raum Bialystock (NO-Polen). Nyctalus (NF), Berlin 12, 4: 379-380
 14. Ruprecht A. L., Kupryjanowicz J. 2007. Weitere Fundorte der Zweifarbfledermaus, Vespertilio murinus L., 1758, im Niederoder Tal (NW-Polen) Nyctalus (N.F) 12(4): 380-381.
 15. Kupryjanowicz J., Makarkin V.N. 2008. Archiconiocompsa prisca Enderlein (Neuroptera: Coniopterygidae): The first neuropteran fossil in Rovno amber (Ukraine). Entomologica Fennica 19:25-31.
 16. Kupryjanowicz J., Pielińska A. 2008. Dar Andrzeja Wiszniewskiego w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Bursztynisko, 29: 18-19.
 17. Kupryjanowicz J., Konarzewski M. 2008. Nadrzecznymi ścieżkami Podlasia. Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok, 288 pp.
 18. Jażdżewski K., Kupryjanowicz J. 2010: One more fossil niphargid (Crustacea, Amphipoda) from Baltic amber. Journal of Crustacean Biology 30 (3): 413-416.
 19. Makarkin V., Kupryjanowicz J. 2010: A new mantispid-like species of Rhachiberothinae (Neuroptera: Berothidae) from Baltic amber, with a critical review of the fossil record of the subfamily. Acta Geologica Sinica. 84, 4: 655-664.
 20. Popov Y. A., Kosmowska-Ceranowicz B., Herczek A., Kupryjanowicz J. 2011. Review of true bugs (Insecta: Hemiptera, Heteroptera) from the amber collection of the Museum of the Earth of PAS in Warsaw with some remarks on heteropteran insects from Eocene European amber. Polish Journal of Entomology 80: 699-728. doi: 10.2478/v10200-011-0054-8.
 21. Jażdżewski K., Grabowski M. Kupryjanowicz J. 2014. Further records of Amphipoda from Baltic Eocene amber with first evidence of prae-copulatory behaviour in a fossil amphipod and remarks on the taxonomic position of Palaeogammarus Zaddach, 1864. Zootaxa 3765 (5): 401–417.