Konferencje

I Krajowa Konferencja Arachnologiczna, Gugny 2012

W dniach 26-28.IX. 2012 odbyła się  I Krajowa Konferencja Arachnologiczna Sekcji Arachnologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za owocne obrady. Szczególnie miło było nam gościć po raz pierwszy akarologa profesora dr hab. Grzegorza Gabrysia z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

 

 

Program I Krajowej Konferencji
Sekcji Arachnologicznej PTZool
Gugny, 26-28 wrzesień 2012

 


Środa
15:00 – 16:00 – Powitanie uczestników.
16:00 – 17:00 – Grzegorz Gabryś „Przyroda wybranych obszarów chronionych wschodniej Brazylii i Argentyny”.
17:00 – 18:00 – Marek Żabka, Barbara Patoleta „Wrażenia przyrodnicze z Australii”.
18:00 – 19:00 – Janusz Kupryjanowicz „Przyroda Biebrzy i Narwi”.
19:00 – Kolacja.


Czwartek
8:00 – 10:00 – Śniadanie.
Obrady
10:00 – 11:00 – Sprawy organizacyjne.
11:00 – 11:20 – Grzegorz Gabryś „Współczesne poglądy na systematykę roztoczy (Acari)”.
11:20 – 11:40 – Wanda Wesołowska „Skakuny koron drzew lasów Afryki Południowej”.
11:40 – 12:00 – Marek Żabka, Barbara Patoleta „Uwagi o biogeografii Salticidae Australii i okolicznych archipelagów”.
12:00 – 12:20 – Maciej Bartos „Wpływ kamuflażu na zachowania łowickie drapieżnika, czyli jak piaskun wydmowy (Yllenus arenarius) dostosowuje sposób polowania do swojej widoczności dla ofiary”.
12:20 – 12:40 – Paweł Siuda „Metody analiz jadu pajęczego”.
12:40 – 13:00 – Wioletta Wawer „Biologiczne i środowiskowe uwarunkowania ekspansji pająka Argiope bruennichi (Scopoli, 1772)”.
13:00 – 14:00 – Obiad
14:00 – 14:20 – Anna Król, Izabela Hajdamowicz „Aktywność dobowa pająków naziemnych na murawie piaskowej”.
14:20 – 14:40– Konrad Wiśniewski „Zgrupowania pająków na torfowiskach górskich w Sudetach – problematyka i metody badań”.
14:40 – 15:00 – Janusz Kupryjanowicz „Pająki Parku Narodowego „Bory Tucholskie””.
15:00 – 15:20 – Marzena Stańska, Izabela Hajdamowicz „Ochrona różnorodności gatunkowej na cennych przyrodniczo siedliskach na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim – najważniejsze założenia i metodyka badań”.
15:20 – 15:40 – Michał Wódecki „Pająki Torunia i okolic – wstępne rozpoznanie”.
18:00 – Ognisko

 


Piątek
7:00 – 9:00 – Śniadanie.
9:00 – 13:00 – Wycieczka po Biebrzańskim Parku Narodowym.
13:00 –14:00 – Obiad. Zakończenie Konferencji.

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.