Literatura

Literatura arachnologiczna

Literatura arachnologiczna

 Literatura polska   Klucze i przewodniki do oznaczania 


Wybrane pozycje literatury w języku polskim:

 • Bellmann, H. 1999. Pająki - najważniejsze gatunki krajowe. Przewodnik kieszonkowy. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 96 ss.
 • Vollrath F. 1992. Pajęcze sieci i jedwabie. Świat Nauki, 5: 60-67.
 • Gonczowski K. 1996. Życie w mroku jaskiń. Wiedza i Życie, Warszawa, 1992,8: 48-52.
 • Hajdamowicz I. 2003. Historia ochrony pająków w Polsce. Kraska - Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyrodniczego "Bocian", 10: 46-49.
 • Hajdamowicz I. 2004. Atypus muralis. Gryziel stepowy. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków; 39-41. Wersja internetowa
 • Mikulska, I. 1960. Poznaj pająki. PZWS, Warszawa, 65 ss.
 • Prószyński J., Staręga W. 1971. Pająki - Aranei. Katalog fauny Polski, 33. Warszawa (PWN), 382 pp., 1 fot., 1 mapa.
 • Punda, H. 1975. Pająki borów sosnowych. Klucze do oznaczania bezkręgowców Polski. Tom 1. PWN, Warszawa, 91 ss.
 • Richard Dawkins - Wspinaczka na szczyt nieprawdopodobieństwa, Prószyński i S-ka Warszawa 1998 (rozdział 2. o budowaniu sieci)
 • Staręga W. 1974. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce. Fragm. faun., Warszawa, 19: 395-420.
 • Staręga W. 1978. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, III-VII. Fragm. faun., Warszawa, 23: 259-302. >Staręga W. 1984. Materiały do znajomości rozmieszczenia pająków (Aranei) w Polsce, VIII-X. Fragm. faun., Warszawa, 28: 79-136.
 • Staręga W. 1991. Pająki - troskliwi rodzice. Wiedza i Życie, Warszawa, 1991, 8: 24-28, 11 fot.
 • Staręga W. 1992. Pająki - tkacze czy konstruktorzy? Wiedza i Życie, Warszawa, 1992, 10: 56-61, 1 f., 7 fot.
 • Staręga W. 1995. Wszystkie chwyty dozwolone. Wiedza i Życie, Warszawa, 1995, 10: 24-25, 4 fot.
 • Staręga W. 1996. Galimatias z tarantulami. Wiedza i Życie, Warszawa, 1996, 11: 30-31.
 • Żabka M. 1997. Salticidae - pająki skaczące (Arachnida: Araneae) [Salticidae of Poland, with the English key]. Fauna Poloniae, Warszawa.
 • Żabka M. 2000. Piękny jak... pająk. "Wiedza i Życie", Warszawa, 2000: 10
 • Żabka M. 2013. Pajeczy świat. PAN Warszawa.