KONFERENCJA

W dniach 20-22 września 2019 r. odbyła się VI. Krajowa Konferencja Arachnologiczna. Organizatorami Konferencji było Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Prof. Andrzeja Myrchy (dr Janusz Kupryjanowicz – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku (dr Agata Kostro-Ambroziak) oraz Sekcja Arachnologicza Polskiego Towarzystwa Zoologów (dr Marzena Stańska). Plenarna część konferencji odbyła się w Instytucie Biologii UwB, natomiast dalsze obrady miały miejsce w Stacji Terenowej Instytutu Biologii w Gugnach. W konferencji wzięło udział ponad 40 osób z kilkunastu ośrodków akademickich i placówek badawczych oraz naukowcy z Rosji i Białorusi.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia z zakresu bioróżnorodności, taksonomii,fizjologii, ekologii i biologii rozwoju pajęczaków. Wygłoszono 22 referaty, w tym dwa popularnonaukowe (prof. Wanda Wesołowska, Uniwersytet Wrocławski i prof. Marcin Sielezniew, Uniwersytet w Białymstoku), adresowane do szerokiego grona młodzieży.

Przygotowano również dwa wystąpienia poświęcone czołowym postaciom polskiej arachnologii, profesorom seniorom – Pani Prof. Annie Ostrihanskiej – Kajak i Panu Prof. Andrzejowi Dziabaszewskiemu (dr Marzena Stańska, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, dr hab. Paweł Szymkowiak, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu).

Ustalono, że gospodarzem następnej konferencji będzie dr Konrad Wiśniewski z Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji dziękują władzom Uniwersytetu w Białymstoku za pomoc, życzliwość i wsparcie finansowe oraz studentom UwB zaangażowanym w organizację Konferencji.