VI Krajowa Konferencja Arachnologiczna - Komunikat

Osoby zainteresowane VI Krajową Konferencją Arachnologiczną (Białystok - Gugny 20-22 września 2019) prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi RODO. Stosowne oświadczenia uczestnicy będą podpisywać po przybyciu na Konferencję.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja
Myrchy, Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia VI. Krajowej Konferencji
Arachnologicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
4) UC UwB chroni dane osobowe dostępnymi sobie środkami organizacyjnymi i technicznymi.
5) Osoby, których dotyczy sprawowana przez UC UwB ochrona danych osobowych, mają prawo dostępu,
zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia i cofnięcia zgody
na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celu przetwarzania
7) Informacja dotycząca zasad ochrony Państwa danych osobowych dostępna jest pod adresem:
http://www.uwb.edu.pl/ochrona-danych-osobowych