Arachnolodzy

Piotr Jastrzębski

dr Piotr Jastrzbski

dr Piotr Jastrzębski

 Życiorys: ur. styczeń 1967 r. w Zambrowie.
1987 - 1992 - studia biologiczne na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo - Pedagogicznej w Siedlcach. 
1992 - 2013 - nauczyciel akademicki w Zakładzie (obecnie Katedrze) Zoologii Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (o
becnie Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym) w Siedlcach.
od 2014 - Pracownia Badań Ekologicznych NATURA Marek WierzbaStopnie naukowe:

 • 1992 - magisterium w Zakładzie Botaniki AP w Siedlcach.
 • 2002 (11 grudnia) - stopień doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tematyka badawcza:
Taksonomia i zoogeografia pająków z rodziny Salticidae z obszaru Himalajów 
Krocionogi (Diplopoda) Polski - ich rozmieszczenie i ekologia. 

Projekty badawcze:

 • Grant KBN nr 2P04G10528 "Różnorodność biologiczna wyrobisk na tle zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym terenów wysoczyznowych Niziny Południowopodlaskiej" - wykonawca (2005 - 2006)
 • Grant MNiSW nr N304 113 32/4128 "Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu" - wykonawca (2007-2010)
 • Grant MNiSW nr N N303 416437: "Ewolucja i historia rozmieszczenia taksonów i faun Salticidae (Arachnida: Araneae) wybranych lądów i wysp rejonu Zachodniego Pacyfiku" - wykonawca (2009-2012)

Staże naukowe/szkolenia:
1997 r. 2-tygodniowy staż naukowy pod kierunkiem prof. Jochena Martensa na Uniwersytecie im. J. Gutenberga w Moguncji w Niemczech. 
2008 r. - kurs naukowy "Zastosowanie metod numerycznych w ekologii", organizatorzy: Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Zakład Ekologii Zwierząt, Uinwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Udział w konferencjach naukowych:

 • 1995 - XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 1996 - XVI Europejskie Kolokwium Arachnologiczne w Siedlcach (współorganizator).
 • 1997 - XVII Europejskie Kolokwium Arachnologiczne w Edynburgu w Szkocji, (poster nt. "Salticid zoogeography in the Himalayas".
 • 2003 - Konferencja Polskiego Towarzystwa Zoologicznego: Zoologia na progu XXI wieku. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (referat: Salticidae (Arachnida: Araneae) a formacje roślinne Himalajów).
 • 2004 (styczeń) - Seminarium naukowe: "Gatunek w systematyce". Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • 2004 (sierpień) - XVI Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny w Gandawie (Ghent) w Belgii, (referat nt. "Salticidae (Arachnida: Araneae) and vegetation formations in the Himalayas").
 • 2006 - VII sympozjum Polskiego Towarzystwa Taksonomicznego: Jednostka systematyczna - aspekty morfologiczne i genetyczne. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie i Zarząd Główny PTTax., Ojców.
 • 2007 (wrzesień) - Konferencja "Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce". AP Siedlce, ZWWF Biała Podlaska, UMCS Lublin.
 • 2010 (lipiec) - XVIII Międzynarodowy Kongres Arachnologiczny  w Siedlcach (współorganizator).

Otrzymane nagrody:
Zespołowa nagroda Pierwszego stopnia JM Rektora WSRP za zorganizowanie XVI Europejskiego Kolokwium Arachnologicznego w Siedlcach (1996)
Zespołowa nagroda Trzeciego stopnia JM Rektora UPH w Siedlcach (2010/2011)


Dydaktyka:

 • Parazytologia - wykłady i ćwiczenia laboratoryjne
 • Zoologia bezkręgowców - ćwiczenia laboratoryjne i terenowe
 • Zoologia kręgowców - ćwiczenia laboratoryjne
 • Pracownia magisterska i licencjacka - prace dotyczące krocionogów (Diplopoda) Polski.

Członkostwo w Towarzystwach:
Polskie Towarzystwo Taksonomiczne
Polskie Towarzystwo Zoologiczne

 

Publikacje:

- Salticidae
Jastrzębski P. 1997: Salticidae from the Himalayas. Subfamily Spartaeinae Wanless, 1984 (Araneae: Salticidae). Genus, 8 (3-4): 701-713; Wrocław. (pdf version)
Jastrzębski P. 1997: Salticidae from the Himalayas. Genus Menemerus Simon, 1868 (Araneae: Salticidae). Entomologica basiliensia, 20: 33-44; Basel. (pdf version)

Jastrzębski P. 1997: Salticidae from the Himalayas. Genus Rhene Thorell, 1869 (Araneae: Salticidae). Entomologica basiliensia, 20: 45-56; Basel. (pdf version)
Jastrzębski P. 1999: Salticidae from the Himalaya. The genus Carrhotus Thorell, 1891 (Araneae: Salticidae). Senckenbergiana biologica, 79: 1-9. (pdf version)
Jastrzębski P. 2006. Salticidae from the Himalayas. The Genus Thyene Simon, 1885 (Arachnida: Araneae). Acta Arachnologica, 55 (1): 1-4.(pdf version)
Jastrzębski P. 2007. Salticidae from the Himalayas. The genus Bianor Peckham & Peckham 1885 (Arachnida: Araneae). Acta Arachnologica, 56 (1): 25-28. (pdf version)
Jastrzębski P. 2007. Salticidae from the Himalayas. The genus Epocilla Thorell 1887 (Arachnida: Araneae). Acta Arachnologica, 56 (1): 15-19.(pdf version)
Jastrzębski P.2009. Salticidae from the Himalaya. New species of the genus Carrhotus Thorell, 1891 (Araneae: Salticidae). Genus 20(3): 533-537. (pdf version)
Jastrzębski P. 2010. Salticidae from the Himalayas. The genus Epeus Peckham & Peckham, 1885 (Araneae: Salticidae). Genus, 21(1): 115-120. (pdf version)

Jastrzębski P. 2010. Salticidae from the Himalayas. The genus Hasarius Simon, 1871 (Araneae: Salticidae). Genus, 21(2): 319-323. (pdf version)
Jastrzębski P. 2011. Salticidae from the Himalayas. The genus Pancorius Simon 1902 (Araneae: Salticidae). Genus, 22(1):  181-190. (pdf version)
Jastrzębski P. 2012. Salticidae from the Himalayas. The genus Dexippus Thorell 1891 (Araneae: Salticidae). Genus, 23(3):  441-448. (pdf version)
Jastrzębski P., Patoleta B. 2014. Salticidae from the Himalayas. First describtion of the female Chinattus validus (Xie, Peng & Kim, 1993) (Araneae: Salticidae). Genus, 25(3): 351-355. (pdf version)

 

- Salticidae - Abstrakty: 
Jastrzębski P. 1997: Salticid zoogeography in the Himalayas. XVII European Colloquium of Arachnology, Edinburgh. Abstract. 
Jastrzębski P. 2003. Salticidae (Arachnida: Araneae) a formacje roślinne Himalajów. Abstrakt, XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Toruń, str. 29-30. 
Jastrzębski P. 2004. Salticidae (Arachnida: Araneae) and vegetation formations in the Himalayas. Abstracts, 16th International Congress of Arachnology, Ghent, p. 83. 

- Diplopoda
Jastrzębski P., Hajdamowicz I., Żabka M., Paszko K., Błaszczuk B. 2006: Millipedes (Diplopoda) of selected habitats of the Poleski National Park. Acta Sci. Pol., Biologia 5 (1-2): 13-25. (pdf version)

Jastrzębski P., Stańska M. 2007. Krocionogi (Diplopoda) rezerwatu "Dębniak". Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 63 (5): 34-45. (pdf version)
Jastrzębski P. 2007. Krocionogi (Diplopoda) Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. [W:] M. Falkowski, M. Jeliński, K. Nowicka-Falkowska (red.). Chojnowski Park Krajobrazowy. s. 102-105. Zespół Parków Krajobrazowych Mazowieckiego, Chojnowskiego i Brudzyńskiego. Otwock. (ISBN 978-83-60886-00-7). (pdf version)
Jastrzębski P. 2012. Brachyiulus  jawlowskii Lohmander, 1928, a millipede species new to the fauna of Poland (Myriapoda: Diplopoda). Fragm. faun., 55 (1): 1-3. (pdf version)

- inne arachnologiczne:
Hajdamowicz I., Jastrzębski P. 2007. Treats to a rare European spider species Tetragnata reimosieri (Araneae: Tetragnathidae), and fishponds as an atternate habitat. Nature Conservation, 64: 31-37. (pdf version)

- pozostałe:
Hęciak S., Kowalska J., Jastrzębski P.  2008. A case of family scabies infection - a warning against using doubtful quality might's lodging. The acommodation for the night - Chance for resting or the risk being infected by Sarcoptes scabiei [w:] Wereda W. &  Starnawska S. (eds) Uncertainty - risk or opportunity.: Business environment perspective: selected determinants. University of Podlasie, Siedlce.
Kasprzykowski Z., Jastrzębski P., Kryński K. 2010. Fauna. W: Wierzba M., Sikorski P. 2010 Przyroda Ziemi Sokołowskiej (monografia przyrodnicza), ss: 111-136.
Wierzba M., Jastrzębska B., Jastrzębski P., Kasprzykowski Z., Krechowski J., Kryński K., Piórek K., Sikorski P., Szwed W. 2010. Charakterystyka obszarów i obiektów chronionych. W: Wierzba M., Sikorski P. 2010 Przyroda Ziemi Sokołowskiej (monografia przyrodnicza), ss:139-147. 


Działalność popularyzatorska:
Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2008
Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - X Festiwal Nauki i Sztuki, Siedlce 2008
Współorganizowanie warsztatów arachnologicznych - Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa 2009.
"Pająki nie z tej Ziemi"  - warsztaty arachnologiczne  w ramach projektu "Zachwyć się przyrodą":  Uniwerytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2010/2011.