Arachnolodzy

Marzena Stańska

dr hab. Marzena Stańska

Katedra Zoologii
Instytut Biologii 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny

w Siedlcach
ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce

tel. +48 25 643 13 58, +48 25 643 12 09

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dr Marzena Staska

 

 

Praca zawodowa

od 1995 - nauczyciel akademicki w Katedrze Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

Stopnie i tytuły naukowe
1995 - magister, Katedra Mikrobiologii, Wyższa Szkoła Rolniczo - Pedagogiczna (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Praca magisterska pt.: „Wpływ temperatury, manganu i żelaza na bakteriocynogenne szczepy Yersinia enterocolitica”

2003 - doktor, Wydział Biologii Środowiskowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Praca doktorska pt.: „Fauna pająków (Araneae) wybranych typów lasów liściastych w Puszczy Białowieskiej”

 

Praca naukowo-badawcza

Tematyka badawcza: badania faunistyczno-ekologiczne nad pajęczakami środowisk naturalnych i antropogenicznych; wpływ antropopresji na zgrupowania pajęczaków; różnorodność biologiczna pajęczaków; gatunki rzadkie i zagrożone; pająki jako indykatory jakości środowiska; ochrona pająków i ich ginących siedlisk

Udział w tematach badawczych Katedry Zoologii UPH:

"Podstawy różnorodności biologicznej wybranych grup zwierząt" (nr 222/05/S)

Projekty badawcze

 • Projekt KIK/25 „Ochrona różnorodności gatunkowej cennych przyrodniczo siedlisk na użytkach rolnych na obszarach Natura 2000 w woj. lubelskim.” Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Koordynator ze strony UPH oraz wykonawca; członek Komitetu Technicznego i Komitetu Sterującego Projektu KIK/25 (2011-2016)
 • Grant MNiSW nr N304 113 32/4128, "Zróżnicowanie siedlisk a różnorodność biologiczna wybranych grup stawonogów w dolinie Bugu" - wykonawca (2007-2010)
 • Grant KBN nr 2P04G10528 "Różnorodność biologiczna wyrobisk na tle zmian zachodzących w krajobrazie rolniczym terenów wysoczyznowych Niziny Południowopodlaskiej" - wykonawca (2005 - 2006)
 • Grant zamawiany PBZ-KBN-087/P04/2003, "Różnorodność biologiczna ekosystemów: geneza i funkcje" - podprojekt "Metapopulacje zwierząt" - wykonawca (2003 - 2006)
 • Grant KBN nr 6P04G01417 "Różnorodność gatunkowa areneofauny lasów liściastych Puszczy Białowieskiej" - kierownik i wykonawca (1999 - 2002)

 

Staże naukowe

2011 - University of Bern, Institute of Ecology and Evolution, Community Ecology, Bern, Szwajcaria,

    zespół kierowany przez prof. Wolfganga Nentwiga

2005 - Department of Entomology, zespół kierowany przez Prof. Davida Wise'a, University of Kentucky,

    Lexington, USA

2001 - Pracownia Modelowania Procesów Ekologicznych, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

1997 - Department of Ecological Studies, Utrecht University, Holandia

 

Członkostwo w towarzystwach

European Society of Arachnology

Polskie Towarzystwo Zoologiczne – od 2004r. Przewodnicząca Sekcji Arachnologicznej PTZool

 

Publikacje naukowe

 • Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I, Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2013. Towards a general species –time – area – sampling effort relationship. Polish Journal of Ecology 61: 345-354.
 • Hoste-Danylow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stanska M., Marczak D., Wytwer J., Falenczyk-Koziróg K., Ulrich W. 2013. The Shape of the Intraspecific Metabolic-Rate-Body-Size Relationship Affects Interspecific Biomass and Abundance Distributions of Soil Animals within a Forest Ecosystem. Annales Zoologici Fennici , 50: 289-302.
 • Bartos M., Szczepko K., Stańska M. 2013. Predatory response to changes to camouflage in the sexually dimorphic jumping spiders. Journal of Arachnology. 41: 381-386. (praca ukaże się w listopadzie 2013 – informacja z redakcji JoA).
 • Berbeć A., Radzikowski P., Stalenga J., Feledyn-Szewczyk B., Hajdamowicz I., Stańska M. 2013. Ocena różnorodności flory segetalnej i owadów prostoskrzydłych w zbożach ozimych uprawianych w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 13: 5–16.
 • Alexia Danyłow, Werner Ulrich, Krassimira Ilieva-Makulec, Izabella Olejniczak, Izabela Hajdamowicz, Marzena Stańska, Alexei Uvarov. 2012. Testing Metabolic Theory of Ecology on the local scale: a preliminary study. Ecological Questions, 16(1): 69-75.
 • Oleszczuk M., Hajdamowicz I., Stańska M. 2011. The distribution and habitat preferences of an extremely rare European spider, Glyphesis taoplesius (Araneae: Linyphiidae). Entomol. Fennica 22: 15-20.
 • Ulrich W., Hajdamowicz I., Zalewski M., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Species assortment or habitat filtering: a case on spider communities on lake island. Ecological Research, 25: 375-381.
 • Ulrich W., Zalewski M., Hajdamowicz I., Stańska M., Ciurzycki W., Tykarski P. 2010. Tourismdisassembles patterns of co-occurrance and weakens responsem to environmental conditions of spiker communities on small lake islands. Community Ecology 11(1) 5-12.
 • Stańska M., Rozwałka R., Kowalczyk K. 2010. Dipoena torva (Thorell, 1875) – gatunek pająka związany z pniami drzew. Leśne Prace Badawcze 71(2): 201-205.
 • Stańska M., Pieńkowski M., Siekierzyński M., Wójcik Ł., Cudny M. 2010. Zagrożone gatunki pająków w rezerwacie „Stawy Broszkowskie” i w projektowanym rezerwacie „Stawy Siedleckie”. Przegląd Zoologiczny LII-LIV, 1-4 (2008-2010): 171-184.
 • Czeszczewik D., Walankiewicz W., Stańska M. 2008. Small mammals in nests of cavity-nesting birds: Why should ornithologists study rodents? Can. J. Zool. 86: 286–293. 
 • Stańska M., Pieńkowski M. 2008. The occurrence and distribution of rare spider species Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 (Araneae: Linyphiidae) in Poland. Newsl. Br. arachnol. Soc. 113: 10-11.
 • Stańska M., Łydkowska M. 2008. Pająki (Araneae) dąbrowy świetlistej w rezerwacie Dębniak. Leśne Prace Badawcze, Vol. 69 (4): 309-320.
 • Stańska M., Patoleta B., Niecewicz Ł. 2007. Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) in Poland – new record in beehives. Newsl. Br. Arachnol. Soc. 109: 3-4.
 • Hajdamowicz I., Stańska M., Zalewski M., Ciurzycki W. 2007. Emblyna brevidens (Araneae: Dictynidae) in the Mazurian Lake District (NE Poland) – rediscovered in Poland. Arachnol. Mitt. 33:21-24.
 • Stańska M. 2007. Rare and threatened spider species (Araneae) in selected types of deciduous forests in the Białowieża Forest. Nature Conservation 64: 13-29.
 • Jastrzębski P., Stańska M. 2007. Krocionogi (Diplopoda) rezerwatu “Dębniak”. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63 (5): 34-45.
 • Stańska M., Pieńkowski M., Siekierzyński M., Wójcik Ł., Cudny M. 2007. Stawy rybne jako ostoja zagrożonych gatunków pająków i obiekt turystyki przyrodniczej. W: Żabka M., Kowalski R. 2007. Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce. Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, 109 – 120. – rozdział w monografii.
 • Hajdamowicz I., Stańska M. 2006. Pająki (Araneae) doliny Bugu jako obiekt badań i atrakcja turystyczna. W: Bochenek M., Godlewski G. 2006. Walory turystyczne Euroregionu Bug jako czynnik aktywizacji gospodarczej i integracji społeczno-kulturowej w zjednoczonej Europie. Biała Podlaska: 247 – 262 – rozdział w monografii.
 • Stańska M. 2005. Pająki (Araneae) jako element monitoringu ekologicznego w wybranych środowiskach leśnych Puszczy Białowieskiej. Leśne Prace Badawcze 1: 65-79.
 • Stańska M. 2004. Philaeus chrysops. Strojniś nadobny. W: Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków. Wersja internetowa: http://www.iop.krakow.pl/pckz/
 • Łęgowski D., Stańska M. 2003. Abiskoa abiskoensis Holm, 1945 – gatunek pająka nowy dla fauny Polski (Arachnida: Araneae: Linyphiidae). Przegl. Zool., 1-2: 101-103.
 • Stańska M., Hajdamowicz I., Żabka M. 2002. Epigeic spiders of alder swamp forests in Eastern Poland. W: Toft S., Scharff N. (red.). Proceedings of the 19th European Colloquium of Arachnology, Aarhus, 191-197.
 • Wesołowski T., Stańska M. 2001. High ectoparasite loads in hole nesting birds – a nest box bias? J. Avian Biol., 32: 281- 285.
 • Stańska M. 2001. Pająki (Araneae) Niziny Mazowieckiej – stan wiedzy, zagrożenia i formy ochrony. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce, 295-304.
 • Madej G., Stańska M. 1999. Roztocze Gamasina (Arachnida, Acari) gniazd dziuplaków wtórnych muchołówki białoszyjej (Ficedula albicollis Temmink) i muchołówki żałobnej (Ficedula hypoleuca Pallas) w Puszczy Białowieskiej. Parki nar. Rez. przyr., Białowieża, 18.1 (supl.): 35–39.

 

Praca dydaktyczna

Biologia rozwoju

Zoologia kręgowców

Zoologia bezkręgowców

Zoologia z ekologią

Arachnologia

Biologiczne podstawy programu „Natura 2000”

Biologia wybranych ekosystemów

Turystyka przyrodnicza

Zdrowy styl życia

Język angielski specjalistyczny

Pracownia licencjacka i magisterska - prace dotyczące pająków i kosarzy

 

Hobby

Kultura i sztuka 20-lecia międzywojennego, podróże, muzyka rozrywkowa i poważna, literatura.