Arachnolodzy

Robert Rozwałka

 

dr Robert Rozwałka

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Zakład Zoologii UMCS
ul. Akademicka 19
20-003 Lublin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

SPECJALNOŚĆ BADAWCZA: Araneae, ekologia, faunistyka - głównie Polski południowo-wschodniej

 

PUBLIKACJE
ROZWAŁKA R. 1996. Materiały do znajomości pająków Poleskiego Parku Narodowego i jego
okolic. Parki Nar. Rez. Przyr., Białowieża, 15.2: 63-73.
HAJDAMOWICZ I., KUPRYJANOWICZ J., ROZWAŁKA R. 2003. Mysmenella jobi (KRAUS, 1967), a rare
species in Europe: first records from Poland (Araneae: Mysmenidae). Bull. Br. arachnol.
Soc., Dorchester, 12: 361-364.
ROZWAŁKA R. 2004. Materiały do znajomości pająków (Araneae) Roztocza. Nowy Pam.
Fizjogr., Warszawa, 3(1-2): 101-116.
ROZWAŁKA R. 2005. Nowe stanowisko Clubiona frisia WUNDERLICH & SCHUETT, 1995 (Araneae:
Clubionidae) w Polsce. Przegl., zool. Wrocław, 49 (3-4): 53-55.
ROZWAŁKA R. 2005. Materiały do znajomości pająków (Araneae) Ojcowskiego Parku
Narodowego. Prądnik, Ojcowski Park Narodowy, Ojców: 15: 357-365.
ROZWAŁKA R. 2006a. Spiders (Araneae) of the selected synanthropic environments in Lublin
City. Fragm. faun., Warszawa, 49(1): 57-68.
ROZWAŁKA R. 2006b. Pająki (Araneae) Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego, Nowy
Pam. Fizjogr., Warszawa, (2005) 4(1-2): 55-66.
ROZWAŁKA R. 2006c. Materiały do poznania pająków (Araneae) Poleskiego Parku
Narodowego. Nowy Pam. Fizjogr., Warszawa, (2005) 4(1-2): 67-82.
ROZWAŁKA R. 2006d. Pająki (Araneae) stanowiska roślinności kserotermicznej w Żmudzi koło
Chełma, Parki Nar. Rez. Przyr, Białowieża, 25: 51-68.
ROZWAŁKA R. 2006e. Tegenaria parietina (FOURCROY, 1785) – błędnie wymieniany z Polski
gatunek pająka. Przegl. zool., Wrocław, 50: (1-2): 45-49.
BALDY K., ROZWAŁKA R. 2006. Uwagi o występowaniu Theridion betteni WIEHLE, 1960
(Araneae: Theridiidae) na terenie Polski. Przegl. zool., Wrocław, 50(3-4): 143-146.
ROZWAŁKA R., GOSIK R. 2006. The isolated locality of Zodarion rubidum SIMON, 1914
(Araneae: Zodariidae) in Poland. Fragm. faun., Warszawa, 49(2): 127-131.
ROZWAŁKA R. 2007a. Materiały do znajomości pająków (Araneae) Wyżyny Lubelskiej. Nowy
Pam. Fizjogr., Warszawa, 5(2006) (1-2): 145-173.
ROZWAŁKA R. 2007b. Uwagi o występowaniu Achaearanea tabulata LEVI, 1980 (Araneae:
Theridiidae) w Polsce. Nowy Pam. Fizjogr., Warszawa, 5(2006) (1-2): 175-186.
ROZWAŁKA R. 2007c. Pająki (Araneae) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Parki nar. Rez.
Przyr., Białowieża. 26(3): 83-100.
ROZWAŁKA R. 2007d. Uloborus plumipes LUCAS, 1846 (Araneae: Uloboridae) w Polsce, Przegl.
zool., Wrocław, XL(3-4): 131-137.
ROZWAŁKA R. 2007e. Nowe dane o występowaniu Hasarius adansoni (SAVIGNY et AUDOUIN,
1825) (Araneae: Salticidae) w Polsce. Przegl. Zool., XL, (3-4): 139-141.
ROZWAŁKA R. 2007f. Cheiracanthium elegans THORELL, 1875 (Araneae: Miturgidae); błędnie
wymieniany z Polski gatunek pająka. Przegl. zool., Wrocław, LI (3-4): 147-151.
ROZWAŁKA R. 2007g. Cheiracanthium pennyi O.P.-CAMBRIDGE, 1873 (Araneae: Miturgidae);
nowy gatunek pająka dla fauny Polski, Przegl. zool., Wrocław, LI (3-4): 153-156.
ROZWAŁKA R. 2007h. Cryphoeca carpatica HERMAN, 1879 (Araneae: Hahniidae) w Polsce.
Przegl. Zool., Wrocław, LI (3-4): 163-168.
BELIK K., ROZWAŁKA R. 2007. Nowe stanowisko Cheiracanthium punctorium (VILLERS, 1789)
(Araneae: Miturgidae), oraz uwagi na temat jego rozmieszczenia w Polsce. Przegl.
Zool., Wrocław, LI (3-4): 157-161.
BIELAK-BIELECKI P., ROZWAŁKA R. 2007. Psilochorus simoni (BERLAND, 1911) (Araneae:
Pholcidae) – nowy gatunek pająka dla Wyżyny Lubelskiej. Przegl. Zool., XL. 143-145.
DEMBICKA A., ROZWAŁKA R. 2007. Nowe stanowiska gryziela stepowego Atypus muralis
BERTKAU, 1890 w dolinie Wisły. Chrońmy Przyr. Ojcz., IOP Kraków, 63(3): 13-29.
KUPRYJANOWICZ J., ROZWAŁKA R., 2007. Jacksonella falconeri (JACKSON, 1908), a species newly
recorded in Poland (Araneae: Linyphiidae). Polskie Pism. ent. 76 (3): 161-165.
ROZWAŁKA R. 2008. Wykaz krytyczny pająków (Araneae) Ojcowskiego Parku Narodowego.
Parki nar. Rez. Przyr., Białowieża. 27(1): 63-79.
WESOŁOWSKA W., ROZWAŁKA R. 2008. Pseudeuophrys lanigera (SIMON, 1871), new species of
jumping spider (Araneae, Salticidae) for Poland. Polskie Pism. ent., 77(1): 39-41.

 
ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH KRAJOWYCH:
ROZWAŁKA R. 2004. Eresus cinnaberinus (OLIVIER, 1789). Poskocz krasny. [W:] Polska
Czerwona Księga Zwierząt, Bezkręgowce, Z GŁOWACIŃSKI, J. NOWACKI (red.), IOP PAN
Kraków, AR Poznań, 41-43.

 

MATERIAŁY ZJAZDOWE:
ROZWAŁKA R. 2000. Pająki (Araneae) zespołu Brachypodio-Teucrietum rezerwatu Stawska
Góra. [W:] Walory przyrodnicze Chełmskiego Parku Krajobrazowego i jego
najbliższych okolic. red. J. ŁĘTOWSKI, Lublin, Wyd. UMCS, 109-118.
ROZWAŁKA R. 2003. Przestrzenne konstrukcje pająków i mechanizm ich funkcjonowania. [W:]
Przestrzeń we współczesnej nauce, W.A. Kamiński, G. Nowak, S. Symoniuk (red.).
WSZA, Zamość, pp. 153-163.

 

ABSTRAKTY:
ROZWAŁKA R. 1995: Pająki zbiorowiska kserotermicznego w Korhyniach koło Tomaszowa
Lubelskiego. [w:] Streszczenia referatów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego Łódź
14-16 IX 1995. Łódź (dodruk). 49.
ROZWAŁKA R. 1996a: Materiały do poznania pająków (Aranei) Parku Krajobrazowego “Lasy
Janowskie” [w:] Walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego “Lasy Janowskie”, pod.
red. S. Radwan, B. Sałata, Z. Szunke. Wyd. UMCS. 67.

 

VARIA:
GUTOWSKI J.M., HOŁOWIŃSKI M., PIOTROWSKI W., Rozwałka R., 1999. Nowe i rzadkie gatunki
kózkowatych (Coleoptera, Cerambycidae) na Roztoczu, Wyżynie Lubelskiej i
Podlasiu. Wiad. Entomol., Poznań, 18 (1): 11-22.
ŁĘTOWSKI J., ROZWAŁKA R. 2002. Uwagi o występowaniu Minyops carinatus (LINNAEUS, 1767)
(Coleoptera, Curculionidae) w Polsce. Wiad. entomol., Poznań, 20(3-4): 177.
ROZWAŁKA R. 2004. Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowowschodniej
Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz., IOP Kraków, 60(5): 92-95.
BUCZYŃSKI P., KITOWSKI I., ROZWAŁKA R. 2004. Submerged part of the nests of European bittern
Botaurus stellaris (L.) as a substrate for benthic macroinvertebrates. Acta Biol. Univ.
Daugavp., Daugavpilis, 4 (2): 77-80.
KUKIEŁKA W., ROZWAŁKA R. 2004. Nowe stanowiska borowika pasożytniczego Boletus
(Xerocomus) parasiticus (Bull.: Fr.) Quél. na Roztoczu Południowym. Chrońmy
Przyr. Ojcz., IOP Kraków, 60(5): 86-89.
ROZWAŁKA R., STACHOWICZ J. 2004. Nowe stanowiska purchawicy olbrzymiej Langermannia
gigantea w południowowschodniej Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz., IOP Kraków, 60(5):
95-97.
GOSIK R., PTASZYŃSKA A., ROZWAŁKA R., STANIEC B. 2005. Nowe stanowiska trzech rzadko
spotykanych ryjkowców (Coleoptera: Curculionidae) na Wyżynie Lubelskiej i
Podlasiu. Wiad. entomol., Poznań, 24(1): 50-51.
WOŁCZAŃSKA A., ROZWAŁKA R. 2005 Urocystis muscaridis (Ustilagomycetes), a fungal species
new in Poland. Polish Bot. Jour., 51(1): 93-96.
DEMBICKA A., ROZWAŁKA R., STACHOWICZ J. 2006. Nowe stanowiska gniewosza plamistego
Coronella austriaca Laur. nad środkową Wisłą. Chrońmy Przyr. Ojcz. IOP Kraków,
62(1): 102-106.
PIOTROWSKI W. ROZWAŁKA R., RÓŻYCKI A. 2006. Nowe stanowisko gniewosza plamistego
Coronella austriaca Laur. na Polesiu Lubelskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. IOP Kraków,
62 (1) 106-108.
PIOTROWSKI W., ROZWAŁKA R., SOŁTYK D. 2006. Dane o występowaniu przedstawicieli rodzin
okrzeczowatych Xyelidae, niesnujowatych Pamphiliidae i szarżnikowatych w Polsce.
Wiad. entomol., Poznań 25: 89-96.
ROZWAŁKA R. WIŚNIOWSKI B. 2007. Nowe stanowisko pachnicy Osmoderma eremita (SCOPOLI,
1763) (Coleoptera: Scarabeidae) w Tyńcu pod Krakowem. Nowy Pam. Fizjogr.,
Warszawa, 5(2006) (1-2): 27-28.
WIŚNIOWSKI B., ROZWAŁKA R. 2007. Gniewosz plamisty Coronella austriaca (LAURENTI, 1768)
w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz., IOP Kraków, 63(2): 99-109.